Program NET4GAS BLÍŽ PŘÍRODĚ slaví desáté výročí

S Českým svazem ochránců přírody zpřístupnila společnost NET4GAS již 80 přírodních lokalit s více než 600 doprovodnými prvky po celé České republice.

V Praze dne 27. března 2017: Letošním rokem si připomínáme desáté výročí od chvíle, kdy společnost NET4GAS začala podporovat projekty v oblasti ochrany přírody. Od roku 2007, kdy vznikl program NET4GAS Blíž přírodě, pomohla desítkám neziskových organizací a projektů, pro které právě motto „Blíž přírodě“ znamená neodmyslitelnou součást udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Již deset let je společnost NET4GAS generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), který je jejím odborným garantem, že poskytnuté finance jsou využity správným směrem. Společně zpřístupnili veřejnosti celkem 80 přírodních lokalit po celé České republice, na kterých návštěvníci najdou více než 600 doprovodných prvků.

Proč ochrana přírody? „Společnost NET4GAS je výlučným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn, který je z fosilních paliv k životnímu prostředí nejšetrnější. Rozvíjíme odpovědnou politiku ochrany přírody, což je základem našeho podnikání i programu firemního dárcovství NET4GAS Blíž přírodě, díky kterému se řadíme mezi jedny z největších firemních dárců v oblasti ochrany přírody v České republice,“ říká Zuzana Kučerová, specialista propagace společnosti NET4GAS

V České republice se nachází řada krásných přírodních lokalit, ne všechny jsou však přístupné veřejnosti, některé jsou zanedbané a ne o všech se ví. Cílem programu NET4GAS Blíž přírodě je proto podporovat obnovu těchto cenných lokalit a jejich zpřístupnění veřejnosti. Jak říká Jan Moravec z ČSOP: „Nikoli ploty a zákazy, ale poznání vzácných míst, jejich přijetí za svá, za něco, čím se můžeme pochlubit, jsou nejlepší cestou k jejich ochraně.“ Program má veřejnost do přírody nejen přilákat, ale i vzbudit v ní zájem o její ochranu a posílit úctu k ní. Často se jedná o lokality s výskytem vzácných či ohrožených druhů flóry a fauny. NET4GAS tak přispívá k budování naučných stezek, vyhlídek, povalových chodníčků nebo herních prvků v přírodě, a také k přímé ochraně přírody a environmentálnímu vzdělávání.

Od roku 2007 se Českému svazu ochránců přírody podařilo s podporou programu NET4GAS Blíž přírodě na celkem 80 přírodních lokalitách po celé ČR vybudovat:
 
 475 informačních panelů
 77 laviček a posezení
 59 herních prvků
 12 povalových chodníků
 11 pozorovatelen živočichů
 10 vyhlídek nebo panoramatických panelů
 8 zastřešení studánek
 6 pokladů geocaching
 3 bivakovací místa k přespání