První kousek Motýlího království vykoupen!

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil další přírodně cennou lokalitu. Jsou jí staré sady poblíž Radiměře na Svitavsku o výměře 1,2 ha. Jde již o druhou „soukromou rezervaci“ na Svitavsku vykoupenou díky darům veřejnosti prostřednictvím veřejné sbírky Místo pro přírodu (účet číslo 9999922/0800).

V okolí Radiměře se dochovaly poměrně rozsáhlé plochy jedinečných pastvin a sadů, které jsou domovem řady vzácných živočichů a rostlin. Pozemkový spolek Arion se o pozemky kolem Radiměře stará již od roku 2015. „Motýlí království“, jak tuto lokalitu s ohledem na výskyt řady druhů motýlů nazval, postupně rozšiřuje. Dosud zde prováděl veškerou péči na základě dohod s vlastníky pozemků. Nyní se podařilo první dva pozemky o celkové výměře 1,2 ha díky kampani Místo pro přírodu vykoupit do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody. Jde o přírodně velmi hodnotné staré sady, kde se vedle již zmíněných motýlů (včetně kriticky ohroženého modráska černoskvrnného, kterého zde lze potkat ve stovkách kusů) vyskytuje například pět druhů orchidejí, nenápadná, ale velmi vzácná ostřice ptačí nožka či naopak velmi atraktivní lilie cibulkonosná, kde žijí samotářské včely, cikády, několik druhů plazů a velké množství ptáků. Radiměřské Motýlí království se tak stává již druhou „soukromou rezervací“ v tomto regionu; před třemi roky byla vykoupena část pozemků na stepní stráni Hraničky v nejvýchodnější části svitavského okresu.

Při údržbě takovýchto lokalit je neustále plno práce. Bez pravidelné péče, spočívající v pravidelném kosení či pastvě, by zanikly a s ní i celé zdejší bohatství rozmanitých druhů. Pomoci mohou i dobrovolníci. Hodně neobvyklá, avšak důležitá brigáda se uskuteční již tento víkend, 1.–3. dubna. Nazvána je Bobkobraní. Ne, není to apríl, byť podle data i názvu by se to tak mohlo jevit. „Možná to zní jako legrace, ale čeká nás opravdu tvrdá práce s koňskými, kozími a ovčími exkrementy. Ty je nutné ze zimních pastvin odstranit, protože velké množství živin vyhovuje trávě, ne však těm nejvzácnějším rostlinám včetně orchidejí. Přidat se může každý, kdo uzvedne vidle nebo lopatu. Pracovat budeme celý víkend, můžete se k nám připojit kdykoliv. Potřebovat budete jen rukavice. Určitě si uděláme i nějakou vycházku, zájemci si můžou sednout na koně nebo pohladit ovečky a kozy a odvézt si hnoje, co záhon ráčí“ říká Barbora Kukrechtová z pozemkového spolku Arion. Bližší informace k brigádě ráda zájemcům poskytne (739 220 548, ).

Další dobrovolnické víkendy jsou plánovány na léto (předběžně 15.-19. 6. a 15.-18. 9.). Tam přijdou ke slovu především kosy a hrábě. Podrobnosti sledujte na webu www.vikendproprirodu.cz.

Podpořit další výkupy přírodně cenných pozemků je možno prostřednictvím veřejné sbírky Místo pro přírodu (účet číslo 9999922/0800, bližší informace na www.csop.cz).

Poznámky:
Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Více na http://pozemkovespolky.csop.cz
Pozemkový spolek Arion je zřízen stejnojmennou místní organizací Českého svazu ochránců přírody. Pečuje o téměř dvě desítky přírodně cenných lokalit (přes 50 hektarů pozemků) v širším regionu českomoravského pomezí, vypomáhá však i na řadě dalších lokalit po celé republice. Bližší informace na https://csoparion.cz.
Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Za 19 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již téměř 180 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit lze na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.