První krok k záchraně Ještěrčího ráje!

U Brodu nad Labem na Královéhradecku se Českému svazu ochránců přírody  podařilo vykoupit první hektar z unikátní přírodní lokality přezdívané Ještěrčí ráj. Ještěrky, otakárci a také třeba lilie zlatohlávci a jiné vzácné rostliny tak mají kde žít.  Je však nutné vykoupit ještě sousední pozemky za několik set tisíc Kč. K jejich záchraně slouží sbírka Místo pro přírodu. Ještěrčí ráj je již 23. cennou lokalitou, která je na území ČR pomocí této sbírky zachraňována! Pomůžete?
Stráně, které milovníci přírody přezdívají Ještěrčí ráj, se zdvíhají nad vesničkou Brod nad Labem nedaleko Jaroměře. Kromě ještěrek tu lze spatřit také mnoho zajímavých druhů hmyzu včetně atraktivního motýla otakárka fenyklového, pozoruhodných samotářských včel či spíše z jižní Evropy známé cikády. Roste zde i řada vzácných druhů rostlin, třeba růže galská, lilie zlatohlávek nebo hořeček brvitý. Ještěrčí ráj je jednou z posledních takovýchto lokalit, které ve zdejší krajině ještě zbývají. Pokud by zanikla, její obyvatelé by se již neměli kam přestěhovat. Nyní má naopak šanci se ještě zvětšit! Pomůžete-li…
O část této unikátní lokality již deset let pečuje Velkojaroměřský pozemkový spolek. Tomu, aby náletové dřeviny a agresivní druhy trav zdejší přírodní bohatství nezničily, pomáhá i stádečko ovcí a koz. Nyní se naskytla možnost koupit navazující pozemky – další část stepní stráně, torzo starého sadu a kamenité pole, ideální pro rozšíření tohoto kousku přírody. Velká příležitost! Ale zároveň riziko, objevily se již plány pěstovat zde například rychlerostoucí topoly…  Díky stovkám dárců veřejné sbírky Místo pro přírodu se nám v těchto dnech podařilo koupit první hektar, další tři hektary na naši pomoc čekají.
Pomoci se záchranou Ještěrčího ráje můžete finančním darem na účet veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 pod specifickým symbolem 112.