První soukromá lesní rezervace Ščúrnica je opět o něco větší

Český svaz ochránců přírody vykoupil díky kampani Místo pro přírodu dalších 1,73 hektarů bělokarpatských lesů.

Je to již sedm let, co se parta nadšenců kolem valašskokloboucké organizace ČSOP KOSENKA dozvěděla, že nádhernému přes sto let starému jedlobukovému lesu na návrší Ploščiny v nejsevernější části Bílých Karpat hrozí vykácení. Byl to jeden z nejlépe zachovaných přirozených lesů v této části hor, proto se rozhodli jeho vykácení zabránit. A jelikož dobrých vztahů se spoluobčany si cení stejně jako krásné přírody, dohodli se s vlastníkem na férovém řešení – les koupí. Díky veřejné sbírce Místo pro přírodu a stovkám mnohdy anonymních drobných dárců se to již následujícího jara podařilo. Les byl nazván podle studánky, která se zde nalézá, Ščúrnica.

Tím to však neskončilo. Naopak! Během aktivit za záchranu tohoto unikátního kousku přírody si valašskokloboučtí ochránci přírody uvědomili dvě důležité věci. Jednak, že k tomu, aby si mohl les žít po svém, podle zákonů přírody, bez zásahů člověka, je 2,5 ha strašně málo. Takový les by měl mít přinejmenším několik desítek hektarů. A pak, že v bezprostředním okolí vykoupených pozemků je ještě řada dalších velice pěkných a cenných porostů, které si také zaslouží ochranu. Podtrženo a sečteno – vznikla myšlenka na zřízení první soukromé lesní rezervace v České republice. Mnohdy náročná jednání s vlastníky o možnosti prodeje na jedné straně a oslovování dárců a sponzorů s prosbou o pomoc se záchranou tohoto (pra)lesa na straně druhé přináší své plody. 17 hektarů, které se Českému svazu ochránců přírody podařilo v uplynulých letech vykoupit, se právě rozrostlo o dalších 1,7! Nový pozemek je o to významnější, že propojil dvě dosud izolované části. 

Začíná léto, doba prázdnin, dovolených a výletů. Přijďte se podívat, jak vypadá les, kterému lidé dávají volnost! Na severní okraj Ščúrnice se dostanete jednoduše. Z Valašských Klobouk zamiřte po trase naučné stezky Královec až ke stejnojmennému rekreačnímu středisku a pak pokračujte ještě asi 1,5 km po zelené turistické značce. Hned za vrcholem Ploščin s nádherným výhledem hluboko do slovenských Karpat prochází značená cesta okrajem Ščúrnice, upozorní vás na ni informační cedule. Chcete-li se ponořit do hloubi lesa a přejít přes hřeben Černé hory až do údolí Kolšov, kde leží nově vykoupený pozemek, můžete. Ščúrnica je volně přístupná. Jen prosíme, chovejte se zde tiše, ohleduplně a s pokorou před majestátem onoho zázraku zvaného les.

Vykoupené pozemky zatím stále netvoří souvislý celek. Pomoci vykoupit i zbývající pozemky můžete i Vy! Přispět na záchranu Ščúrnice můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 pod specifickým symbolem 103. Bližší informace naleznete na stránkách www.mistoproprirodu.cz a www.zachranles.cz.