První výsledky Živé zahrady 2019 odhalily další ptačí druh, který ze zahrad rychle mizí

O Vánocích 2019 proběhlo další soutěžní kolo Živé zahrady (www.zivazahrada.cz). Toto dlouhodobé pozorování divokých zvířat na zahradách odhalilo, že kromě kosa černého mizí ze zahrad další dříve běžný obyvatel – zvonek zelený. Počet zahrad, na kterých byl zvonek pozorován, se snížil od roku 2011 o cca 40%.

Vánoční kolo Živé zahrady 2019 potvrdilo již dříve zveřejněnou informaci o tom, že nejběžnější zahradní pták – kos černý – již není nejběžnější. Před rokem 2018 se vykytoval na cca 95% zahrad, v zimě 2018 to však bylo pouze na 77% a toto číslo potvrzují i předběžné výsledky ze zimy 2019. Statistiky Živé zahrady zaznamenaly i extrémně nízký výskyt zvonka zeleného. Byl pouze na 41% zahrad. Zvonek přitom nepoklesl skokově tak, jako tomu bylo v roce 2018 u kosa, nýbrž jde o setrvalý pokles. V roce 2011 se vyskytoval na 68% zahrad, o pět let později na 55% a nyní už jen na 41% zahrad. Nejběžnějším ptačím druhem, jehož výskyt se pohybuje kolem 90ti zahrad ze sta, je sýkora koňadra.

Další kolo Živé zahrady, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), proběhne v 4. víkend v květnu a bude tradičně zaměřené i na jiné druhy a skupiny živočichů, než jsou ptáci. Přihlášky zahrad do soutěže jsou zde: https://www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska-2/ . Zájemci o ptáky se však už brzo mohou zúčastnit druhého ročníku akce Ptačí hodinka, kterou ve dnech 10. až 12. ledna 2020 pořádá Česká společnost ornitologická (www.ptacihodinka.birdlife.cz).

Dlouhodobá pozorování přírody jednotnou metodikou v masovém měřítku a tedy s využitím nadšené laické veřejnosti (občanská věda) běžně v celém světě přinášejí velmi zajímavá data. Program Živá zahrada poskytuje takové unikátní údaje o výskytech běžných živočišných druhů na zahradách už od roku 2004, kdy ho ČSOP odstartoval. Přitom občanská věda samozřejmě není primárním cílem Živé zahrady. Tím je podpora biodiverzity v našem nejbližším okolí a ve spolupráci s veřejností.