První záchranná stanice stojí před krachem aneb Kam se vrátí Bohunka?

FALCO Dolní Týnec je jediná záchranná stanice pro zvířata od Žatce po Českou Lípu na území Ústeckého a Libereckého kraje. Poraněné živočichy na obrovském území o rozloze 5 135 km2  zachraňuje již 15 let. Nyní však stojí před krachem. Nemá peníze už ani na základní péči o handicapovaná zvířata.

V záchranné stanici FALCO poskytují péči všem volně žijícím obratlovcům od hadů po dravce. Nejčastějšími pacienty jsou poštolky a káňata, netopýři a ježci. (Jen několik zařízení v ČR se může pochlubit, že umí vypiplat netopýří miminko, FALCO je jedním z nich.) Nechybí ani vzácné druhy. V záchranné stanici ČSOP FALCO poskytli za první půlrok letošního roku pomoc 416 živočichům, v letech 2006-2009 ošetřili téměř dva a půl tisíce zvířat 84 druhů. Dlouhodobě se jim daří cca 60 % zvířat vrátit zpět do přírody.  

Již třetí rok se vrací do stanice čáp černý – Bohunka. Bohunka byla ve stanici celé dva roky, protože měla těžce poraněné křídlo od drátu ve chmelnici, nakonec se přeci jen úplně uzdravila a dostala svobodu. Do stanice se však vrací každý rok několikrát.  Na jaře, když přiletí ze zimování, pak s druhem nebo s mláďaty, a pak se rozloučit než zase odletí. Naposled se přišla do stanice ukázat 31. 7. 2010 s druhem a velkým mládětem. Letos možná naposledy. Proč?

Záchranná stanice FALCO je před krachem. Ani sebeobětavější práce lidí za symbolickou odměnu nemůže zajistit peníze na krmení, veterináře, zdravotnický materiál,  benzín do auta či telefony. Za letošní rok najezdili pracovníci stanice přes 30 000 km při převozech zraněných zvířat, pro další asi  jezdit nebudou, už nemají na benzín.

Další existence stanice je ohrožena. Peníze zajištěné prostřednictvím Národní sítě záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody, pokryjí přibližně čtvrtinu nákladů potřebných pro chod stanice. Ostatní peníze si stanice shánějí samy. Někde při tom velmi významně pomáhají krajské a obecní úřady. Ne však na území, kde působí FALCO. Jednání s Ústeckým a Libereckým krajem o poskytnutí finančního příspěvku na stanici pokračují, výsledek je nejasný. Zato nejmenovaný starosta jedné z obcí, na jejímž správním území FALCO působí, má jasno: vy jste povinni 24 hodin denně na zavolání ihned přijet pro zraněné zvíře a zcela se o něj postarat, od nás však nečekejte ani korunu, žádný zákon tuto povinnost obcím neukládá.

Kdo se pak postará o trpící zraněná zvířata? Kdo nahradí mámu opuštěným mláďatům? Kdo poradí lidem, co dělat, když najdou zraněné zvíře? FALCO pomáhá přežít zvířatům, pomozte přežít FALCU! Pošlete, prosíme, svůj dar na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33 55 33 22/0800, var. symbol platby pro FALCO je 3702.

Více informací:
www.zvirevnouzi.cz  
nebo Český svaz ochránců přírody: Dagmar Zieglerová, tel. 731 523 599,
ČSOP FALCO: Jana Tomšovská, tel. 606 280 121.

Záchranu zvířat podporuje Nadace České spořitelny, generální partner Národní sítě záchranných stanic.