Ptačí pozorovatelna v Blahutovicích

Český svaz ochránců přírody v sobotu 26. dubna představil veřejnosti další z řady přírodně cenných lokalit, o které pečuje v regionech ČR. Jde o ptačí pozorovatelnu, která je součástí informačně naučné stezky v Blahutovicích, vesnice na okraji Regionu Poodří.

Naučná stezka má pět zastavení a dostanete se s ní nejen k obnoveným kapličkám a božím mukám, ale také k prameni Rynka, do staré pískovny či k rybníku. A právě u rybníka v Blahutovicích jsme stezku doplnili o ptačí pozorovatelnu, která bude sloužit návštěvníkům a také dětem z okolních škol, které stezku navštěvují v rámci svých školních projektů ekologické výchovy. Vybudování pozorovatelny bylo podpořeno generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“

Na okrajích rybníka postupně vznikla mokřadní společenstva, obývaná zajímavými druhy živočichů. Najdete zde například chráněné skokany zelené, rosničku zelenou a užovku obojkovou. Na rybníku je možné sledovat například ledňáčka říčního, volavku popelavou, kachny. Na kraji rybníka roste kosatec žlutý, žabník jitrocelový, šípatka vodní a hvězdoše. Druhově nejpočetnější je hmyz vázaný na stojaté vody.

O rybník pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s místními ochránci přírody a rybáři. Abychom podpořili druhovou rozmanitost tohoto zajímavého místa, připravujeme projekt jeho revitalizace.
Program „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ je realizován ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net. Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Bližší informace:

Zuzana Sýkorová
Kancelář ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail:

Lumír Kuchařík
Pozemkový spolek Domov
tel.: + 420 603 845 216
e-mail: