Regionální směsi osiv pro všechny

Regionální směsi osiv se na našem území využívají již poměrně dlouho, ale dodnes pouze lokálně. Český svaz ochránců přírody si dal za cíl tento stav změnit a dnes jsou již vidět první výsledky. V nové databázi je tak možné vyhledávat lokality, které jsou vhodné k odběru semen pro osev pozemků v různých částech České republiky.

Před více než rokem začal Český svaz ochránců přírody (ČSOP) společně se svými partnery pracovat na velkém projektu na obnovu květnatých luk. Celou předchozí sezónu pracovníci sbírali data, objížděli louky po celé České republice a testovali na nich nové ruční kartáčové sběrače semen. Nakartáčovaná směs se používala pro výsevy v okolí sběrů. Všechny výsledky poté byly zpracovány a nyní jsou první z nich dostupné veřejnosti.

ČSOP totiž spustil nový web na doméně www.louky.cz. Zde se nachází databáze zdrojových lučních ploch – v ní zájemci o obnovu vlastních luk mohou najít informace o tom, zda a kde se v jejich okolí nachází vhodná zdrojová plocha pro sběr semen. Přes kontaktní osoby je pak možné sběr semen zajistit. V současné chvíli se v databázi nachází prvních několik lokalit, postupem času se však bude dále zaplňovat.

Kromě toho je na webu možné nalézt informace o tom, jak květnatou louku založit, dále jsou zde zveřejňovány pozvánky na workshopy a semináře k tématu, i bližší informace o projektu. Postupně zde budou přibývat další články, odkazy na publikace nebo třeba videa. Díky webu tak budou informace o obnově luk jednoduše dostupné širší veřejnosti a snad i to přispěje k většímu zájmu o obnovu pestrých luk, které tak časem budou k vidění na mnoha nových místech ČR.

Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství. Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Partneři projektu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Agrostis Trávníky, s.r.o., Český svaz ochránců přírody Vlašim, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Høgskulen på Vestlandet, Bratislavské regionálne ochranárske združenie