Řehtáč, Strýmka, Miluše, Karel kníže Švarcenberg, Předobrá máslovka, Pstružka… oživíme je ještě?

Naši dědové vyšlechtili stovky odrůd ovocných stromů. Obdařili je nádhernými jmény. Tyto odrůdy pod tlakem intenzivního zemědělství a velkoobchodníků zmizely z našeho povědomí a posléze také z naší krajiny. Tu a tam však v podobě přestárlých stromů ještě dožívají. Tu a tam také existují i snahy na jejich záchranu. Český svaz ochránců přírody se již léta snaží toto sladké a voňavé dědictví uchovat pro naše potomky. Spolupracuje přitom s řadou odborníků a snaží se koordinovat a financovat konkrétní aktivity po celé republice. V pátek 18. března uspořádá seminář, na kterém bude o výsledcích svého snažení informovat.
 
Seminář informující o výsledcích projektu Oživení starých odrůd proběhne v pátek 18. 3. 2016 od 9 hodin v prostorách Fakulty životního prostředí ČZU v Praze Suchdole. Přítomní budou seznámeni s novými databázemi starých ovocných odrůd i genofondových ploch, na kterých probíhá jejich záchrana. Zároveň se dozvědí, jaké jsou v České republice aktuálně dostupné finanční zdroje na záchranu starých odrůd a za jakých podmínek z nich lze čerpat.

Seminář i celý projekt Oživení starých odrůd je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz