Rekordní počty přijatých zvířat už omezují kvalitu práce záchranných stanic. Pomůže veřejnost?

Počet handicapovaných zvířat přijatých do záchranných stanic je k dnešku 31 473. Jde o historický rekord. Není to však důvod k oslavám. Finančních prostředků nutných pro kvalitní pomoc zvířatům v nouzi se v důsledku obrovského počtu zvířecích pacientů nedostává. Zachrání to Ježíšek pro zvířata?

V letošním roce jsme zaznamenali významný nárůst počtu zvířat přijatých do našich záchranných stanic. Současně se výrazně zvýšily náklady spojené s péčí o ně – stoupají výdaje na pohonné hmoty pro přepravu zvířat, energie pro provoz stanic, krmení a léky nezbytné pro uzdravení a rehabilitaci zvířat,“ uvedl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody a dodal: „Vánoční sbírka Ježíšek pro zvířata hraje významnou roli v pokrytí těchto rostoucích nákladů a zajišťuje, aby záchranné stanice mohly nadále efektivně fungovat a pomáhat zvířatům v nouzi i na počátku roku 2024.“

Zvířata se do záchranných stanic dostanou různými způsoby. Běžnými pacienty jsou opuštěná nesamostatná mláďata (30%) nebo mláďata zbytečně odebraná z jejich přirozeného prostředí (3%). Zvířat ve stanicích však přibývá zejména kvůli lidské činnosti a infrastruktuře (70%).  Člověk nevědomky staví zvířatům do cesty různé překážky a pasti, které negativně ovlivňují jejich přirozené životní prostředí. Odebírají jim místa k životu. Je zodpovědností každého z nás jednat opatrně a snažit se předcházet negativnímu dopadu naší přítomnosti na přírodu. I přes naše nejlepší snahy se však některým situacím nedá zabránit a zvířata se ocitají v nouzi. Podpora stanicím představuje příležitost, jak zvířatům pomoci, když jim nemůžeme zajistit bezpečná místa k životu. Vánoční sbírka Ježíšek pro zvířata apeluje na odpovědnost a štědrost, aby se záchranné stanice mohly i nadále věnovat své neocenitelné práci. Příspěvek do sbírky pomůže zvířatům v nouzi a dá jim šanci na nový život.

 

Vrátit do přírody se jich podaří více jak polovinu (55 – 60%). Znamená to však odbornou péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Přitom u nás neexistují žádná jiná zařízení, která by pomohla. Jsou pouze záchranné stanice. A právě ty teď potřebují pomoc!

 

Více informací o záchranných stanicích najde veřejnost na webových stránkách Ježíšek pro zvířata www.jezisekprozvirata.cz a Zvíře v nouzi www.zvirevnouzi.cz .

Kontakt: Petr Stýblo, , 602 395 473

 

Fotografie volně k použití: https://www.uschovna.cz/zasilka/NOT3SS3FXF4KUSTA-8NG/6AKL23VGUX