Rok 2013 – čapí tragédie

Letošním rok zaznamená pro čápa bílého na našem území tragédii, která nemá v historii obdoby. Na absolutní většině hnízd mláďata zahynula, případně čápi vůbec nezahnízdili. Na vině jsou deště a chladné počasí, které v Čechách panovalo právě v době hnízdění těchto ptáků.

 

Rok 2013 byl pro milovníky čápů velkým zklamáním. Roudničtí ochránci přírody každoročně monitorují populace čápů bílých na 285 lokalitách 25 okresů České republiky. Na hnízdech 15 sledovaných okresů bylo zaznamenáno téměř 5 krát méně mláďat než v loňském roce, v 10 okresech dokonce nebylo nalezeno žádné živé mládě! Bohužel je velmi pravděpodobné, že přeživší mláďata, která jsou v současné době ještě na hnízdě, nebudou všechna úspěšně vyvedena. Celkové vyhodnocení letošní kalamitní situace s hnízděním čápů bílých bude provedeno až na podzim.

Tato zjištění jsou jedním z výstupů tradičního programu Českého svazu ochránců přírody na mapování a ochranu čápů. Kromě samotného mapování výskytu a kroužkování čápů je součástí programu také rozsáhlý průzkum čapích populací a péče o čapí hnízda. „V rámci průzkumu populací se vyhodnocují např. klimatické a antropogenní vlivy na úspěšnost hnízdění, složení potravy nebo jejich chování. Bylo například zjištěno, že dospělí čápi chrání narozená ptáčata roztaženými křídly před silným sluncem nebo prudkým deštěm, nebo třeba to, že přestože jsou čápi považováni za striktní masožravce, v žaludcích některých mrtvých mláďat byla objevena i bylinná strava.“ prozrazuje Stanislav Chvapil, odborný garant programu. Neméně důležitá je i péče o čapí hnízda, jelikož míst jako jsou komíny, střechy, stožáry a vysoké stromy, kde by tito ptáci mohli přirozeně zahnízdit, postupně ubývá.  Je-li hnízdo příliš zarostlé náletovými a jinými bylinami, moc vysoké, nakloněné apod., je třeba hnízdo upravit, vyčistit, snížit, aby čápi na hnízdo další rok opět přiletěli. Tam, kde došlo k likvidaci hnízdních budov či stromů, jsou instalovány umělé hnízdní podložky.

Nezbývá než doufat, že rok 2014 (kdy se mimochodem uskuteční opět po deseti letech celoevropské sčítání čapí populace) bude klimaticky lepší a hnízdění čápů v naší krajině bude mít normální průběh.

 

Monitoring hnízdění a péče o hnízda čápů bílých jsou jedny z více než dvou set projektů podpořených v rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity.