Rok 2015 byl pro záchranné stanice rekordní! Neslavíme

(Praha, 5. 2. 2016) Národní síť záchranných stanic koordinovaná Českým svazem ochránců přírody zajišťuje v celé republice systematickou péči o volně žijící zvířata, která se ocitla v nouzi a nejsou bez lidské pomoci schopná přežít (www.zvirevnouzi.cz). V loňském roce opět pokořila rekord. Pracovníci stanic řešili pomoc pro 18 949 zraněných či jinak handicapovaných živočichů z naší přírody, což je oproti roku 2014 nárůst o 2000 zvířat! Určitě to není důvod k oslavám.

Již samotné číslo 18 949 je obrovské, ochranáři však interně evidují pomoc více než 30 tisícovkám živočichů! Do zveřejněných statistik totiž nezahrnují fakt, že záchranné stanice zajišťují také záchranné transfery bezprostředně ohrožených živočichů (kolonií netopýrů z nevhodných míst, obojživelníků přes frekventované silnice, atd.).   Občas řeší i o pomoc uprchlým živočichům domácím, hospodářským či exotickým.
Nejčastěji byli do stanic přijímáni ptáci (více než 12 000) a to hlavně poštolky, kosové, rorýsi a káňata.  Zhruba 40% celkových příjmů tvořila mláďata, v drtivé většině sebraná zcela zbytečně. Přibližně třetina volně žijících zvířat po přijetí uhynula či musela být utracena, polovinu zvířat se podařilo zachránit a navrátit zpět do volné přírody. Více jak 400 zvířat ročně se s nevyléčitelným handicapem stává trvalým pacientem v expozičních částech stanic.  Zbytek pacientů zůstává v dlouhodobé péči stanic a jejich osud je nejistý.
Nepopiratelnou skutečností je, že většina zvířat, která projdou rukama pracovníků záchranných stanic, se k nim dostala přímo či nepřímo vinou člověka. Nejčastějšími důvody příjmu (po mláďatech) jsou zranění – dopravou, nárazy do prosklených ploch, popálením o elektrická vedení, ale také pády do nejrůznějších jímek, šachet či komínů. Přibývá vodních ptáků omotaných rybářskými vlasci či poraněných od rybářských háčků. Sami ochranáři nemají možnost tento trend změnit, to je problém nás všech.
Kromě přímé péče o zvířata stanice věnují spoustu času na výchovu a osvětu veřejnosti. Ta se zaměřuje zejména na zamezení zbytečných odběru mláďat z přírody. Ekovýchovných programů se ročně účastní tisíce dětí.
V loňském roce Národní síť záchranných stanic finančně podpořil stát prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR. Ze soukromých zdrojů je největším donátorem Nadace Martina Romana. Avšak tyto centrálně získané prostředky nepokryly ani čtvrtinu nákladů stanic na péči o své pacienty.  Pro kvalitní záchranu zvířat je bezpodmínečně nutná stabilní podpora široké veřejnosti. Každý z nás může podpořit záchranu zraněných zvířat prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi.

Kontakt: Zdeňka Nezmeškalová, tel. 774 155 155