Rok 2021 vyhlásil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Rokem vážek. Cílem je upozornit na tyto pozoruhodné druhy hmyzu a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany. Co je na mokřadech i v kampani nového a co se chystá, se dozvíte v následujících řádcích.

I když je letos vše díky chladnému jaru zpožděné, je čím dál větší šance potkat už nějaké vážky v přírodě. Po přezimujících šídlatkách a migrující vážce jarní se – mimo jiné i nad zahradními jezírky – začíná objevovat drobné rudě zbarvené šidélko ruměnné, především v nižších polohách až 5 centimetrů dlouhá krásná medově zbarvená vážka čtyřskvrnná a zejména u tekoucích vod kovově zbarvená motýlice lesklá, jejíž sameček je díky velkým černým skvrnám na křídlech mezi našimi vážkami nezaměnitelný. Stále je to však pouze předvoj, většina vážek se kolem našich vod objevuje až během června a července.

Byla spuštěna zcela nová podoba vážkařského webu www.vazky.net. Zájemci o krásy naší přírody tu najdou mimo jiné přehled všech vážek u nás žijících (s jejich podrobným popisem, možnostmi záměny, rozšířením, ohrožením a ochraně), tipy, jak vážkám v přírodě pomáhat, nabídku zajímavých publikací o vážkách, odkazy na další vážkařské stránky z celého světa a řadu dalších zajímavostí.

Na pouť po republice se vydává výstava Naše vážky. Čtyři závěsné banery o rozměrech 1,5 x 2 metry plné pěkných fotografií a různých zajímavostí o vážkách i místech, kde žijí, budou poprvé k vidění již od tohoto víkendu ve Vodním domě v Hulicích na Podblanicku. Výstava existuje v pěti exemplářích, a tak si ji můžete zdarma zapůjčit i k vám. V případě zájmu se ozvěte na . Náhled výstavy naleznete na www.rokvazek.cz.

Není to však jediná připravovaná výstava o vážkách. Od 1. června až do konce roku bude v ekocentru ČSOP v Kynšperku nad Ohří ke shlédnutí výstava fotografií vážek spojená s prodejní výstavou obrázků vážek (www.facebook.com/csop.kynspersko). Další výstava fotografií vážek – opět ve Vodním domě v Hulicích – začíná 12. června a potrvá do konce července (https://kalendar.blanik.net/udalost/140).

Pomalu se rozbíhají i exkurze za vážkami. První vlna je chystána v rámci tradiční červnové akce ČSOP Setkání s přírodou. Zatím jsou v kalendáři tři – v Kynšperku nad Ohří, na Velkopopovicku a na Podblanicku, jistě však přibudou další. Sledujte na www.setkanisprirodou.cz.

V rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity byly letos podpořeny mimo jiné projekty na mapování vážek na Vyšebrodsku, Jindřichohradecku, Podblanicku, na Vysočině či na lidskou činností ovlivněných lokalitách Ostravsko-karvinské uhelné pánve. S mapováním vážek však může pomoci každý. Český svaz ochránců přírody vyzval veřejnost, aby při jarních a letních návštěvách lokalit, vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu, fotografovali vážky a fotografie zasílali na mail . „Odměnou“ krom dobrého pocitu z pomoci vážkám bude i zpětná vazba s určením pozorovaných druhů (kde to z fotky bude možné) a zveřejnění nejzdařilejších fotografií na www.facebook.com/mistoproprirodu. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz.