Roušky pohozené po ulicích i v přírodě, čerstvé odpadky v nejchráněnějších územích – aktuální obraz české lhostejnosti?

Lidé hlásí organizátorům akce Ukliďme svět, ukliďme Česko narůstající výskyt odpadků ve svém okolí i v přírodně nejcennějších místech ČR. Komu to není lhostejné, může cestou sebrat alespoň něco, nejvíce ale mrzí nový druh odpadu – jednorázové roušky, na které ovšem raději nesahat. Organizátoři akce zdůrazňují aktuálně jediné možné řešení – prevenci samotného vzniku takového odpadu. Sbírají od lidí fotky roušek a zkouší problém vizualizovat pro šíření médii, připomenout tak veřejně, že jak si kdo ustele, tak si také lehne a lhostejnost je to, s čím musíme aktivně bojovat vlastním dobrým příkladem.

V době, kdy se u nás COVID-19 šíří stávajícím tempem, je taková lhostejnost některých lidí šokující. Mnoho z dobrovolníků akce ze své vlastní iniciativy při výletech a cestách vždy nějaký ten odpadek sebere, rouškám se ovšem kvůli bezpečnosti musí vyhnout. Alespoň ji tedy vyfotí a zašlou organizátorům. Zaslané fotky ukazují roušky kolem dětských hřišť, na zastávkách, v parcích, na parkovištích, kolem cyklostezek, na ulicích i v přírodě. Organizátoři proto chtějí upozornit na zbytečnost a nevhodnost vytváření tohoto odpadu a požádat veřejnost o větší zodpovědnost při manipulaci s potenciálně infekčním materiálem. „S použitou jednorázovkou manipulujte pouze za gumičky, vložte ji do pytlíku, zavažte a vyhoďte do koše na komunální odpad. Koš ale musí být alespoň poloprázdný nebo zavírací, jinak se o odpad postará vítr nebo zvířata,“ doporučuje koordinátorka akce, Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.

Aby samotného odpadu vznikalo co nejméně, je vhodné upřednostnit roušky, které se dají použít opakovaně. „Látkové si lidé více hlídají a odnášejí domů na opakované použití. Potvrzují to i zaslané fotky, kde se vyskytují téměř výhradně jednorázové modré z netkané textilie,“ dodává K. Landová. Fotky roušek zachycené ideálně v kontextu okolního prostředí lze průběžně zasílat na e-mail .

Dobrý příklad bude po zásluze odměněn

Při příležitosti zdravotních procházek a výletů po krásách české přírody můžeme po vzoru dalších dobrovolníků s sebou vzít i menší pytlík nebo tašku na odpadkové „poklady“. Než odpadky zcela zapadají listím, přírodě to velmi pomůže. Kdo se s pytlíkem navíc vyfotí a fotku zašle do konce listopadu, může se zapojit do výzvy Úklidový řetěz ALPINE PRO. Vylosovaní získají hodnotné ceny, například vouchery v hodnotě 5000 korun. Jak na to, najdete na stránkách www.csop.cz v aktualitách nebo na facebooku #UklidovyRetezALPINEPRO.

koordinátorka akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Kateřina Landová – 774 155 185, , Český svaz ochránců přírody

Generálním partnerem akce je VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Hlavním partnerem akce je Komerční banka, a.s.
Partnery akce jsou ALPINEPRO a.s., ŠKODA AUTO a.s., EKO-KOM, a.s., PENNY Market

Projekt je spolufinancován SFŽP na základě rozhodnutí ministra ŽP a podpořen Ministerstvem životního prostředí