Rozbřesk na pomezí Generace Y a Z

V době, kdy Česká republika i Evropská unie hledají důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory a vypracovávají strategie, jak tento zájem obnovit, sejde se na národním kole 42. ročníku celostátní přírodovědné soutěže Zlatý list 180 dětí z celé ČR, které kromě potřebného zájmu mají i množství nadstandardních znalostí.

Letošní národní kolo Zlatého listu proběhne 16.–22. 6. 2014 v Janově (Starém Hobzí) nedaleko Dačic.
Zájem o přírodovědu prokázalo několik tisíc dětí z oddílů, kroužků, základních škol či víceletých gymnázií, které přišly od března do května porovnat své znalosti do oblastních kol této tradiční soutěže pořádané Českým svazem ochránců přírody. Jen ti nejlepší z každého kraje si ale vybojovali právo na postup do národního kola, kde stráví celý týden s téměř dvacítkou odborníků různých přírodovědných zaměření, kteří se jim nepřetržitě věnují. Vybrat si budou moci z několika desítek exkurzí a dalších přírodovědných aktivit, které je nejvíce zajímají. Na konci týdne se pak šestičlenná družstva utkají ve finálové terénní přírodovědné stezce, která rozhodne o celkovém vítězi Zlatého listu ve školním roce 2013/14.
Zlatý list se odlišuje od podobných přírodovědných soutěží hned v několika ohledech, které ho dělají výjimečným. Především jde o soutěž kolektivů. Nesoutěží tu jednotlivci, ale družstva, takže dobré výsledky v soutěži ukazují mnohem více na kvalitní práci konkrétních učitelů a vedoucích, jejichž osobnost hraje v zájmu dětí o konkrétní předměty obvykle klíčovou roli. Vědomosti musí prokázat celý tým, úspěch talentovaného jedince tu ještě nic neznamená.
Odborníci jsou na Zlatém listu „lidé z masa a kostí“, se kterými se děti mohou normálně bavit o všem, co je v přírodě zajímá. Nejde o „anonymní“ tým, který připraví testy či úlohy, nebo porotu, která pouze vyhodnotí výsledky. Speciálně pak na národním kole je dětem k dispozici řada specialistů i praktiků po celý týden. Při vlastní soutěži pak „živý“ odborník dokáže lépe posoudit, zda děti své znalosti chápou v potřebných souvislostech.
Vlastní soutěž, i většina programu probíhá venku v přírodě. Nejde o akademickou aktivitu v učebně nebo laboratoři, nesoutěží se ani na dálku přes internet, nevyplňují se unifikované teoretické testy. Drtivá většina kol na všech úrovních probíhá formou stezky v terénu. Součástí soutěže je i prokazování vlastní práce pro přírodu nebo prezentace úkolů, které lze jen stěží řešit bez toho, že by kolektiv vyrazil do přírody. Svou práci děti také osobně obhajují. Šanci na úspěch tak mají spíše kolektivy pracující dlouhodobě a systematicky, než náhodná uskupení. Ty zas ovšem může atmosféra Zlatého listu motivovat k další činnosti, což je také smyslem soutěže.
Spoluvyhlašovatelem Zlatého listu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které soutěž na úrovni národního kola též finančně podporuje. Celostátními partnery Zlatého listu, kteří ho významnou měrou podporují, jsou společnosti NET4GAS, s. r. o. a Lesy ČR, s. p.
Bližší informace poskytne celostátní koordinátor Zlatého listu: Jaroslav Síbrt, e-mail: . Další informace naleznete také na webu www.zlatylist.cz.