Rozjíždí se další kolo soutěže, která nabízí divokým živočichům místo pro život přímo na zahradách.

Jak se na českých zahradách daří ptákům, ještěrkám a motýlům?

Ve volné přírodě jich dlouhodobě ubývá. Postupně se někteří stáhli za potravou a úkrytem do zahrad, ale ani tam se jim v poslední době nedaří. Celorepublikové mapování v rámci soutěže Živá zahrada monitoruje výskyt vybraných druhů živočichů a motivuje k navrácení divokého života mezi záhonky.

Jarní kolo právě začíná.

Údaje o početnostech vybraných druhů v zimním a jarním termínu pravidelně zasílají pozorovatelé soutěžící o titul Živé zahrady. Ten získají právě tehdy, když se jim podaří přilákat a dlouhodobě na zahradě udržet určitý počet druhů divokých živočichů. Není to lehký úkol. Často je nutné změnit přístup k udržování zahrady či vytvořit nová stanoviště. Jen tak se podaří nalákat různé druhy hmyzu, plazů, obojživelníků a ptáků na jednu zahradu. Český svaz ochránců přírody pořádá tuto soutěž již 12 let! Také díky jejím výsledkům mohou ochránci sledovat kolísavé stavy početnosti těchto zvířat po celé republice. Druhová skladba se v blízkosti lidských sídel rapidně mění, živočichové, kteří jejich okolí obydlovali dříve rychle mizí. Proč?

Všechny druhy plazů, téměř každý obojživelník a dvě třetiny ptačích druhů jsou u nás v různém stupni ohrožení a zákonné ochrany. Došlo k tomu teprve nedávno. V první fázi ubylo přorozených stanovišť ve volné krajině a zahrady, vyhledávány pro dostatek potravních a úkrytových možností se staly mnohým útočištěm. Někteří ještě pamatujeme z dětství, jak jsme se honili po zahradě za různými druhy motýlů, v jezírku pozorovali čolky a běžně nacházeli pod kameny ještěrky. Další fáze probíhá nyní, kdy se dává přednost  anglickým trávníkům a upravovaným cizokrajným zahradám. Takové však pro živočichy nejsou nadále nijak atraktivní. Indkátorem dobrých podmínek pro život mohou být motýli. Jejich početnost a druhová rozmanitost značí v krajině botanicky bohaté a rozrůzněné prostředí, jsou také významnými opylovači a v neposlední řadě i potravou pro další živočichy. Jak si je do zahrady pořídit? Českým motýlům nabídneme české květiny v polodivoké květnaté louce. Znamená to kosit část zahrady jen jednou až dvakrát ročně a vytrpět sem tam nějaký plevel. Původní keře, jako je růže šípková nebo hloh obecný, stejně tak třeba kopřivy jsou dalšími nezbytnými zdroji potravy, na které se řada našich motýlů potravně specializovala.  

Pozorování na školních zahradách probíhá v tomto týdnu, soukromé zahrady budou sledovat od pátku do neděle, tedy 22. -24. května. Soutěžící poznávají jednotlivé druhy a dostávají pravidelně rady, jak jim poskytnout dostatek potravy, místo pro rozmnožování a úkryt. Chcete také udělat na své zahradě místo pro divoký život a radovat se z jeho pozorování? Začněte soutěžit! Více informací na www.zivazahrada.cz.

Kateřina Landová

222 516 115

Český svaz ochránců přírody