Český svaz ochránců vyhlásil rok 2020 Rokem orchidejí. První v naší přírodě rozkvétají právě nyní.

Orchideje patří mezi klenoty naší přírody. První z nich – vstavač bledý a prstnatec bezový – rozkvétají již nyní, v dubnu. Exkurze, plánované Českým svazem ochránců přírody v rámci Roku orchidejí, zatím mimořádný stav neumožňuje, vydat se za nimi ale mohou lidé individuálně, protože chození do přírody zapovězeno není. Návštěvníci ale musí dávat pozor, aby tyto krásné rostliny neponičili.

Vstavač bledý, jedna z mála orchidejí kvetoucích žlutě, s oblibou roste v řídkých lesích, na lesních okrajích či v křovinách. V Čechách roste na pouhých třech lokalitách, na Moravě je hojnější. Najdete ho třeba v Bílých Karpatech, na Vsetínských vrších či v Beskydech. Prstnatec bezový se vyskytuje spíše na osluněných horských loukách a pastvinách, ale též ho lze najít i ve světlých listnatých lesích. Je to náš nejnižší prstnatec a na stanovištích se obvykle vyskytuje současně ve dvou barevných formách – žluté a růžové. Nejčastěji ho lze potkat taktéž v Karpatech, jinde po republice mnohem vzácněji. Obě orchideje patří mezi silně ohrožené druhy naší flóry.

Jednou z lokalit, kde je možné vidět nejen prstnatec bezový, ale později i řadu dalších druhů, je orchidejová louka Dobšena v Bílých Karpatech. Louka byla Českým svazem ochránců vykoupena v rámci programu Místo pro přírodu a je v péči Pozemkového spolku Kosenka, který se na ní snaží – mimo jiné pravidelným ručním kosením – zachovat poměry příhodné pro vzácnou floru a faunu. Více o lokalitě a o tom, jak se na ni dostat, naleznete na www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/dobsena/.

Při návštěvě orchidejových lokalit omezte prosím pohyb po lokalitách na nezbytné minimum. Leckde jsou orchideje vidět i přímo z cesty. Pro orchideje je typické, že kvete jen menší část rostlin, většina je nekvetoucích, zejména v louce snadno přehlédnutelných a tedy náchylných ke zničení podupáním. Při fotografování si, prosíme, ke kytkám nelehejte. Protože orchideje patří mezi zvláště chráněné druhy, je přísně zakázáno je trhat nebo jakkoli poškozovat.

Jak to bude s exkurzemi dále, záleží na vývoji koronavirové situace. Sledujte web a facebook ČSOP (www.csop.cz, www.facebook.com/csop.cz). Každopádně, orchideje pokvetou bez ohledu na koronavir a my Vás o tom budeme minimálně informovat.

Poznámky:
Rok 2020 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok orchidejí. Cílem je upozornit veřejnost na tyto zajímavé druhy rostlin a zejména na způsoby jejich ochrany. Orchideje jsou pozoruhodné nejen svým jedinečným vzhledem, ale i zajímavými životními strategiemi. Krom toho, orchideje jsou tzv. „deštníkovými druhy“, rostou většinou na zachovalých stanovištích, kde se vyskytuje i řada dalších, méně nápadných vzácných rostlin a živočichů. Ochranou orchidejí tak pomáháme zachování i těchto druhů.
Český svaz ochránců přírody je zapojený do mezinárodního projektu LIFEorchids, jehož cílem je právě ochrana orchidejí a jejich lokalit. Více o projektu (v italštině) lze nalézt na www.lifeorchids.eu.

fotografie v tiskové kvalitě ke stažení na
http://www.mistoproprirodu.cz/wp-content/uploads/2020/04/orchideje2.zip