Český svaz ochránců přírody instaluje v zemědělské krajině Českého ráje pro posílení biologické ochrany zemědělských plodin před hraboši 80 dřevěných berliček pro dravce.

V posledních letech byli velkým tématem přemnožení hraboši, způsobující škody na úrodě, a následné spory mezi ochránci přírody a zemědělci o plošné používání jedovatých přípravků proti hrabošům, představujících nebezpečí pro řadu jiných zvířat, jako jsou například čápi, kuny, sovy či poštolky, kteří hraboše loví. Proto se členové Českého svazu ochránců přírody Bukovina rozhodli pomoci zlepšit danou situaci přírodě bližším způsobem.

Již před časem se domluvili s místními zemědělskými podniky, že na jejich pozemky instalují desítky tzv. berliček pro dravce. Berličky jsou dřevěné tyče dlouhé něco přes tři metry. Na jejich konci je umístěna druhá krátká tyčka, takže tvar berličky připomíná písmeno T. Ta slouží jako posed pro dravce, kteří odtud mohou vyhlížet svou kořist. Dříve bývala pole v naší krajině menší, byla členěna remízky a mezemi se stromy a keři. Ty však byly v minulosti vykáceny, aby se zvýšil výnos a ulehčilo obhospodařování. Dravci tak přišli o stromy, ze kterých vyhlíželi svou kořist. Někde začali místo stromů využívat sloupy elektrického vedení, protože mezi poli žádné stromy nemají. Využití těchto sloupů však může být pro ptáky smrtelné, mnoho jich každý rok zahyne při zásahu elektrickým proudem. Berličky mají dravcům chybějící stromy nahradit.

Berličky se instalují pokud možno na místa, kde nebudou při obhospodařování polí překážet, podél cest, u různých balvanů a podobně. Se zemědělskými podniky je také potřeba domluvit, aby tam, kde se berličky umístí, nebyly použity přípravky na hubení hlodavců.

Instalace berliček přemnožené hlodavce sice úplně nezlikviduje, ale je jednou z cest, jak jejich stavy regulovat bez použití jedů. Umělé posedy pomáhají dravcům být ve svém lovu efektivnější. Projekt je ukázkou spolupráce mezi ochránci přírody a zemědělskými hospodáři.

Instalace berliček pro dravce v Českém ráji byla finančně podpořena v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity http://biodiverzita.csop.cz. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadací Ivana Dejmala, Nadačním fondem Veolia a společností Billa.