(15. 11. 2019) Základní organizace Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř se během října pustila do intenzivních prací v Milovicích a v Ralsku s cílem zlepšit místní luční biotopy. Na práce pro přírodu láká veřejnost pod heslem „Slow Travel“. Příchozím nabízejí malý přivýdělek, objevení skrytých míst v naší krajině a především na dobrý pocit z vykonané práce pro přírodu. Tento projekt, jako mnoho dalších, byl financován z národního programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, který letos významně podpořila Nadace Ivana Dejmala.

Chcete vyrazit do přírody, udělat něco užitečného a ještě dostat korunu navíc?  Tak zněla zajímavá výzva členů organizace JARO Jaroměř, kteří se rozhodli zapojit do prací na svém projektu širší veřejnost. Zájemce na místě čekala možnost vypomoct s kosením, hrabáním, sekáním a dalšími činnostmi, díky kterým budou místní louky ještě v lepším stavu než doposud.  Akce probíhala během října na dvou místech, v Milovicích a v Ralsku.

V Milovicích se během října zaměřili na vytvoření ideálních podmínek nejen pro kriticky ohroženého modráska hořcového Rebelova, ale i pro jeho živnou rostlinu, hořce křížaté. Z odvedené práce budou těžit další druhy vázané na luční biotopy, např. ostruháček jilmový, otakárek ovocný nebo hnědásek kostkovaný. V Ralsku bylo cílem zlepšit louky především kvůli vzácným rostlinám. Na opečovávaném místě roste nejbohatší středočeská populace orchideje vstavače kukačky nebo vzácná bobovitá rostlina ptačí noha maličká, která je příbuzná vikvím a hrachorům. Lokalita je významná i z hlediska motýlů. Správnou péčí se může posílit populace modrásků – černoskvrnného a obecného.

Celá akce by nemohla probíhat bez finanční pomoci. Český svaz ochránců přírody každoročně podpoří několik desítek podobných projektů v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity. V roce 2019 tento národní program významně podpořila mimo jiné Nadace Ivana Dejmala. Díky štědrému daru ve výši 150 000 Kč mohlo být letos zafinancováno 7 projektů, které jsou zaměřené na zlepšení druhového bohatství vybraných lokalit.

Nadace Ivana Dejmala byla založena v roce 1993, kdy se zaměřovala na ochranu lesních ekosystémů Jizerských hor. Nyní pomáhá na poli ochrany přírody po celé České republice s cílem ochránit druhové bohatství naší země. Díky tomu navázala spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, který se zabývá ochranou biodiverzity již od svého založení před 40 lety.

Máte podobné plány nebo projekty a potřebujete je zafinancovat? Pokud ano, můžete se obrátit na kancelář Českého svazu ochránců přírody a pokusit se získat prostředky z Národního programu Ochrany biodiverzity.

Poznámky:
Národní program Ochrana biodiverzity je jednou z činností Českého svazu ochránců přírody, která má za cíl zlepšit druhové bohatství České republiky. Z programu je možné financovat různorodou skupinu činností, od vytváření tůní, vytváření, čištění a oprav budek a hnízdních podložek pro dravé či zpěvné ptáky nebo netopýry, mapování výskytu konkrétních druhů nebo přenášení obojživelníků v kritických místech během jejich každoročního tahu. Program finančně podporují Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Nadace Ivana Dejmala a generální partner programu – Lesy České republiky, s. p.