Český svaz ochránců přírody vyvíjí unikátní ruční motorový česač na sklizeň lučních semen. Pomůže vzniku regionálních lučních směsí. Zároveň startuje celostátní projekt na záchranu květnatých luk.

V posledních letech stále slýcháme zprávy o úbytku biodiverzity, tedy zprávy o chudnutí naší přírody i krajiny. Mizí z ní rostliny, hmyz a návazně další druhy živočichů. Příčin je mnoho, zpravidla však za to mohou různé lidské aktivity, které mají různé dopady na místní existenci různých druhů zvířat, rostlin či hub. Jednou z takových příčin je zatravňování osivem, které se prodává v zahradnictvích, hobbymarketech a podobně. Takové osivo však často obsahuje semena jen několika málo druhů rostlin, některé z nich ani do určitého regionu nepatří, nebo jsou pro danou lokalitu dokonce přímo nevhodné. Naše louky a trávníky nám tak chudnou, nejsou pestré, řada druhů rostlin, případně dalších na ně navázaných organizmů, v nich chybí.

Ochránci přírody se snaží proto vytvářet tzv. regionální luční směsi semen, které by byly určené pro osetí luk a trávníků v daném regionu. Takto založené porosty budou lépe vyhovovat místním podmínkám a budou mnohem pestřejší, odolnější. Ovšem připravit takovouto směs semen je mimořádně náročné. Je k tomu potřeba řada botanických znalostí o rozšíření jednotlivých druhů rostlin, jejich biologie a vlastností. Je také náročné najít zdroje takových semen. Jsou jimi například zachovalé louky v chráněných územích. Některé druhy rostlin je pak potřeba napěstovat v potřebném množství na speciálních záhonech, kterým se říká matečnice. Taková příprava trvá i několik let.

Ani technická stránka věci není jednoduchá, nasbírat ručně potřebné množství semínek je neskutečná práce. Proto ochránci přírody z Pozemkového spolku Hády vyvíjejí unikátní motorový ruční sběrač semen. Jde o jakýsi motorový kartáč, který může obsluhovat jeden člověk. Díky tomuto zařízení se daří uspořit velké množství úmorné ruční práce. Je možné se s ním dostat i tam, kam se nedostane těžší technika, jako je traktor se sekačkou. Za jednu směnu se tak dá nasbírat až 2 kg semen. První výsledky zatím vypadají slibně, dolaďují se takové věci jako lepší zavěšení, ovládání plynu či zakrytování. Získávají se první zkušenosti z nasazení v různých podmínkách a se sběrem různých druhů rostlin. Ochrana přírody tak snad dostane dohledné době cenného pomocníka při obnově našich luk.

Vývoj motorového sběrače semen byl finančně podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity http://biodiverzita.csop.cz. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadačním fondem Veolia, společnostmi Billa a NET4GAS.

Český svaz ochránců přírody letos zároveň odstartoval velký, celorepublikový projekt, podpořený Norskem prostřednictvím Norských fondů. Ten je rovněž zaměřen na hledání zdrojových lokalit lučních směsí a různé způsoby sklízení semen. Díky projektu tak bude získáno mnoho nových poznatků a zkušeností, které budou při budoucí obnově luk velmi užitečné.

Fotografie k této zprávě jsou volně ke stažení zde:
http://www.csop.cz/kestazeni/foto_kartacovy_sberac.zip

Kontakt:

Lubomír Tichý, ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, tel.: 776 224 024, e-mail:

Tereza Štochlová, koordinátorka projektu podpořeného z Norských fondů, tel.: 603 387 734, e-mail: