Sázíme, kácíme, ošetřujeme – program NET4GAS Blíž přírodě podporuje Český svaz ochránců přírody také v praktické ochraně přírody

Program NET4GAS Blíž přírodě je známý zejména díky podpoře zpřístupňování zajímavých přírodních lokalit veřejnosti – budování naučných stezek, pozorovatelen a další infrastruktury. Spolu s Českým svazem ochránců přírody tak zve veřejnost do přírody, a to zábavnou i poučnou formou. Program však podporuje i konkrétní opatření zaměřené na praktickou ochranu přírody a krajiny. Loni realizované projekty jsou pěkným průřezem toho, čeho ochránci přírody (často ve svém volném čase) díky programu dosáhli.

 Ve Spáleném Poříčí členové místní organizace Českého svazu ochránců přírody ve spolupráci se středoškoláky vysadili podél meliorační strouhy 100 kusů listnatých stromů – jasanů, javorů, lip, habrů a dubů. 300 metrů dlouhé stromořadí napříč intenzivně obhospodařovanými zemědělskými pozemky bude sloužit jako biokoridor (pás, kudy se mohou člověkem využívanou krajinou přesouvat různé druhy živočichů) a jako větrolam.

 V Polici na Vsetínsku základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choryňská stráž založila arboretum – tedy sbírku dřevin. Představit chce především naše domácí druhy, pro porovnání jsou zde však vysazeny i některé běžnější druhy cizokrajné. Dřeviny jsou umístěny v tematických skupinách tak, aby byl vidět rozdíl mezi jednotlivými druhy. Prozatím arboretum obsahuje 47 druhů stromů a keřů, na jaře proběhnou další dosadby. Arboretum je volně přístupné, bude sloužit hlavně ekologické výchově.

 Naopak o stromové kmety se postarala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice v Podhradí na Mladoboleslavsku. Zajistila zde ošetření tří památných lip. Ve spolupráci s profesionálními arboristy byly koruny téměř dvěstěletých stařenek odborně prořezány, odlehčeny a zajištěny proti případnému rozlomení.

 Ne vždy ale ochránci přírody stromy jen sázejí a ošetřují. Někdy je potřeba též kácet. To je zejména případ skalních stepí, přírodně nesmírně cenných lokalit plných vzácných druhů rostlin a hmyzu, které byly po tisíciletí využívány jako pastviny, v posledních desetiletích však zarůstají a tím zanikají. Pozemkový spolek Pražská pastvina jednu z takovýchto zanikajících lokalit nad Radotínským údolím na jihozápadním okraji Prahy za pomoci pil a křovinořezů zachránil, a připravil tak k obnovení pastvy

 Vše se však netočí jen kolem stromů. Jinošovské údolí u Vlašimi, které je „soukromou rezervací“ ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody Vlašim, je díky dlouholeté péči doslova rájem obojživelníků, zejména vzácné kuňky ohnivé. Ta se rozmnožuje především v tůních, které však v průběhu let postupně zarůstají orobincem, a je proto nutné občas přistoupit k jejich obnově. V loňském roce tak bylo díky programu NET4GAS Blíž přírodě obnoveno pět téměř již zaniklých tůní a k tomu vybudována jedna zbrusu nová.