Sbírka Místo pro přírodu pomáhá zachránit jalovcovou stráň

Ze sbírky kampaně Místo pro přírodu se Českému svazu ochránců přírody podařilo úspěšně vykoupit pozemky již na 21. lokalitě. Tou je unikátní jalovcová stráň nedaleko Vlašimi.
Přírodní památka Na ostrově leží severně od Vlašimi u řeky Blanice. Na výslunném, strmém svahu se zachovala bohatá populace jalovce obecného – keře, který u nás patří mezi ohrožené. Od svého vzniku v roce 1990 se o přírodní památku stará Český svaz ochránců přírody Vlašim.
„Jedná se o naši nejstarší a velmi důležitou lokalitu,“ uvádí Martin Klaudys z ČSOP Vlašim a dodává „Důvod, proč je zde jalovce tak velké množství, musíme hledat v minulosti – stráň byla dříve obecní pastvinou.“
ČSOP Vlašim si vytkl nelehký úkol – navrátit ovce zpět na jalovcovou stráň, což se v roce 2006 podařilo. Pastva musela být povolena výjimkou z lesního zákona – pozemek pastviny je totiž v současnosti veden v katastru nemovitostí jako les.
„Naším cílem je obnovit tady řídký pastevní les, který z naší krajiny prakticky vymizel. Tento středověký typ lesa poskytuje dobré podmínky nejen pro jalovec, ale i pro cenné byliny a vzácné druhy hmyzu,“ vysvětluje plány Klaudys.
Stavba ohrad a přístřešků pro ovce, těžba v lese i sečení trávníků by se neobešly bez mnoha hodin práce a investic. V roce 2010 ale došlo k změně vlastníka pozemků a výsledky dlouholeté práce a prošlapávání úředních postupů byly náhle v ohrožení, neboť nový vlastník upřednostňoval klasické lesní hospodaření na produkci dřeva. Po více než ročním jednání o způsobu dalšího hospodaření byla vlastníkem učiněna nabídka o odkupu pozemků. Na jaře tohoto se podařilo koupit ze sbírky Místo pro přírodu 2,8 ha, což je něco přes polovinu území. Zbývající část bude moci být vykoupena hned, jakmile se na sbírkovém kontu shromáždí potřebná částka.
 „Výkup pozemků nám umožní, abychom se mohli o území dále starat a hlavně dále pokračovat v pastvě,“ uvádí Klaudys důvody pro výkup pozemků.
Přírodní památka je vybavena informačními tabulemi a je přístupná po lesní cestě, která vede kolem ohrad s pasoucími se ovcemi.
Na výkup pozemků můžete přispět na účet veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800.