Seminář o zpracování dřeva naučí zdravotně postižené vyrábět zahradní prvky

Ve středu 10. 11. 2010 se koná v Centru Veronica Hostětín, které provozuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), seminář věnovaný zpracování českého dřeva. Zúčastní se ho pracovníci a klienti denních stacionářů Naděje Vsetín v Rokytnici a ul. Kobzáňová. Vyzkouší si několik pracovních postupů práce se dřevem, konkrétně zhotovení ptačích budek a příbytků pro živočichy na zahradě. Díky semináři budou stacionáře moci rozšířit nabídku pracovních aktivit svých klientů. Seminář je podpořen z programu Dřevo v rámci dlouhodobé spolupráce ČSOP s Lesy České republiky, s.p.

Cílem semináře s plným názvem „Dřevo na zahradě – příbytek pro živočichy“ je informovat veřejnost o výhodách a možnostech využití českého dřeva jako materiálu a přispět ke konkrétnímu využití dřeva pracovníky denního stacionáře pro zdravotně postižené.

Účastníci – pracovníci denních stacionářů – se seznámí s různými typy dřeva a vhodností jejich zpracování. Dozví se o užitečnosti různých druhů živočichů na zahradách a v sadech a možnosti podpořit jejich výskyt zhotovením příbytků ze dřeva. V rámci praktické části se naučí několik pracovních postupů – výrobu různých typů ptačích budek a příbytku pro hmyz. Doprovodným programem je exkurze modelovými projekty udržitelného rozvoje v Hostětíně.

Na seminář srdečně zveme zástupce médií (ideálně v čase 11:30-12:00).

Harmonogram semináře:
9:30 -10:30 teorie, 10:45 – 13: 00 praktická část, 14:00 – 17:00 Exkurze modelovými projekty
Více informací o místních organizátorech a stacionářích pro postižené najdete níže.

Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody a Lesy České republiky je dlouhodobá – letos probíhá již dvanáctým rokem. Uskutečňuje se jak v oblasti praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání.

KONTAKTY:

Alena Gbelcová
Centrum Veronica Hostětín
tel: +420 775 209 208
e-mail:

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
tel.: +420 724 813 301
E-mail: