Situaci v šumavských lesích není nutné dramatizovat

Prohlášení Českého svazu ochránců přírody a Hnutí DUHA

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a Hnutí DUHA podporují postup Správy národního parku Šumava a Ministerstva životního prostředí při přirozené obnově vybraných lesních porostů. Naše organizace jsou znepokojeny zcela bezdůvodným dramatizováním situace ze strany Jihočeského kraje okolo domnělé kůrovcové kalamity. Současný stav nevykazuje známky odchylek od předpokládaného vývoje, který je plně pod kontrolou odborníků ze Správy NP Šumava. Nedochází k významnému šíření kůrovce mimo území NP. Hejtman Zimola navíc vychází ze zprávy, jež byla zpracována v polovině července. Zvažovat zásahy v letošním roce je nyní, na konci srpna, již bezpředmětné. Aktivitu Jihočeského kraje považujeme za bezdůvodné vměšování do kompetencí jiných orgánů státní správy a odborných státních institucí.

Pokud zůstanou odumřelé lesní porosty v takzvaných bezzásahových zónách ponechány pouze přírodním procesům, dochází k jejich rychlé a zcela přirozené obnově. Pod uschlými vzrostlými stromy již dnes rychle vyrůstá nový les, který bude věkově různorodý, stabilnější a bude v budoucnu lépe odolávat kalamitním vlivům včetně kůrovce. Snaha za každou cenu suché stromy odstraňovat a „bojovat“ s kůrovcem odráží pouze hospodářský pohled na lesní porosty, jenž ale není v nejcennějších územích národního parku prioritou. Naopak, při těžbě suchých stromů dochází mj. k poškozování půdy, k erozi a narušování vodního režimu.

Posláním národních parků je přírodu chránit a prezentovat v lidmi co nejméně ovlivňovaném stavu. Nejen na Šumavě, ale i na dalších místech mnohem méně ovlivněných lidskou činností, se kůrovec běžně vyskytuje jako součást přirozených smrčin.

Není pravdou, že turisty v národním parku Šumava odrazují suché stromy. Návštěvníci naopak vítají, že mohou vidět les jiný než v celém zbytku naší země, les, který není vysázený jenom za účelem produkce dřeva. Mají možnost vidět vývoj lesa bez zásahu člověka. Příznivé ohlasy a především výsledky prováděných anket mezi turisty to jednoznačně potvrzují.

Všem zájemcům o osud nejcennějších šumavských lesů doporučujeme navštívit některé z míst, kde je les ponechán přirozenému vývoji. Na první pohled se návštěvník přesvědčí, že příroda má vývoj lesa plně pod kontrolou. Nedovolme proto společně, aby pod vlivem politických tlaků a v rámci volebních kampaní došlo ke zbytečnému zničení těchto unikátních přírodních ploch a procesů.

Libor Amrozek
předseda Českého svazu ochránců přírody

Petr Machálek
ředitel Hnutí DUHA

Kontakt:

Martin Dušek, Český svaz ochránců přírody, telefon 724 166 133, email

Jaromír Bláha, Hnutí DUHA, telefon 731 463 929, email