Skauti z celé republiky pomáhali (nejen) Opičáku

V Liberci se minulý týden sjelo přes tisícovku skautů z celé republiky. Součástí bohatého programu byly i dobrovolnické aktivity. Jedním z míst, kde skauti a skautky přiložili ruce k dílu, byla i unikátní přírodní lokalita zvaná Opičák.Celostátní setkání skautek a skautů ve věku 15 až 24 let (čili roverů a rangers) nazývané Obrok se letos uskutečnilo již po osmé. Součástí programu plného workshopů, setkávání, her a kulturních zážitků je i dobročinná práce pro místní komunity v duchu roverského hesla Sloužím!. Vedle sociálních služeb, zoologické zahrady či města tak vyrazily stovky mladých lidí pomoci i místnímu pozemkovému spolku při Českém svazu ochránců přírody Armillaria s údržbou cenných přírodních lokalit. Opičák je kouskem divoké přírody v místech, kde by ji málokdo čekal. Vklíněné mezi průmyslovou a obchodní zónu Liberec – Sever a liberecké letiště. Prastaré stromy, křoviny i několik jezírek je domovem desítek zajímavých druhů živočichů, mnoha hub i dvou druhů orchidejí. Český svaz ochránců přírody lokalitu v rámci kampaně Místo pro přírodu vykoupil a chrání ji jako tzv. soukromou rezervaci.Díky pomoci účastníků Obroku zmizelo zhruba dvě stě metrů čtverečních invazivní rostliny křídlatky a na 150 kg odpadů, zejména plastů a kovů, z jedné staré černé skládky, proběhla částečná údržba pozorovatelny, v „parkověji“ udržované části Opičáku byl prosvětlen hustý nálet ve prospěch doubků, bylo vytvořeno několik hromad křoví jako úkryty pro drobné živočichy a také přehrážky pro zadržení vody v lokalitě.Je skvělé, že mladí lidé vnímají jako součást využívání svého volného času vedle vzdělávání či zábavy i dobročinné aktivity, a že tyto aktivity směřují i do ochrany přírody. Za toto patří organizátorům akce i všem brigádníkům velký dík.Více o kampani Místo pro přírodu i o samotném Opičáku naleznete na webových stránkách www.mistoproprirodu.cz, aktuality můžete sledovat též na facebookovém profilu www.facebook.com/mistoproprirodu.