Školní rok začal i ochráncům přírody!

Nejen dětem začal nový školní rok. Dům ochránců přírody, provozovaný Českým svazem ochránců přírody v Praze začíná novou sezonu vzdělávacích a osvětových programů. Jeho pracovníci zvolili způsob vzdělávání praktickou formou. Vychází z vlastních zkušeností získaných i působením v Pražské zvířecí záchrance.

Jaká zvířata s námi žijí ve velkých městech? Jaká z nich aktivují v noci, čím se živí a jaké mají návyky? Jak poznat mláďata, která potřebují pomoc a která ne? Či jak přilákat co největší množství volně žijících živočichů na svou zahradu a udělat z ní bezpečný domov pro ježky, ještěrky či ptáky? Na tyto a mnoho dalších otázek se snaží odpovědět pracovníci Domu ochránců přírody v pražské Michli svými vzdělávacími programy. Ty jsou určené pro posluchače všech věkových kategorií. Velká část aktivit přitom vychází z vlastních, praktických  zkušeností ochránců přírody například z provozu Pražské zvířecí záchranky. Její pracovníci velmi často vyjíždějí k případům zraněných či opuštěných zvířat a na telefonním čísle 774 155 155 rozdávají prakticky denně desítky rad, jak se zachovat v případě nálezu zvířete.

Dům ochránců přírody se snaží o to, aby co nejvíce osob poznalo základní principy chování zvířat. Největším rizikem pro volně žijící živočichy ve městech a jejich okolí je totiž lidská neznalost. V programech se ochránci přírody snaží především o zábavnou  a zajímavou formu. Součástí programů proto jsou i  trvale handicapovaní živočichové. Součástí areálu Dům ochránců přírody v pražské Michli je i  ukázková zahrada. Ta je uzpůsobená tak, aby návštěvníkům na příkladech představila nejrůznější prvky, které na zahrady lákají divoká zvířata. Návštěvníci zde najdou zdroj pitné vody, různé umělé i přirozené úkryty pro ježky, ještěrky a další živočichy či ptačí budky.

Veškeré programy, včetně jejich popisu lze nalézt na www.csop.cz/dumochrancuprirody. Informace dostanou zájemci také na telefonním čísle 774 155 155 , emailu nebo přímo v Domě ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 – Michle. Zdejší zahrada je veřejnosti přístupná každý všední den od 9 do 16 hodin.