„Skřivánek“ se stal novým Místem pro přírodu

Začátkem prosince loňského roku požádal Český svaz ochránců přírody (ČSOP) veřejnost o pomoc s výkupem unikátní lokality na Vysočině, zvané Na Skřivánku. Záměr se díky desítkám dárců podařil. V těchto dnech byl výkup dokončen i administrativně a téměř 8 hektarů různorodých pozemků se tak zařadilo mezi dalších šest desítek Míst pro přírodu – „soukromých rezervací“ Českého svazu ochránců přírody.

Čím je právě tato lokalita zajímavá? To nejvýznamnější na lokalitě jsou mokřady – prameniště, potůčky, podmáčené až rašelinné louky, malý rybníček, vrbiny. Součástí pozemků je ale i řídký les s poměrně pestrou skladbou stromů. „Právě takováto různorodost je něco, co v naší dnešním krajině katastrofálně chybí. Proto nám ubývá mnoho druhů hmyzu, ptáků či rostlin, které dřív bývaly úplně běžné,“ vysvětluje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody, proč si podobná místa zaslouží naši pozornost a ochranu. Lokalita Na Skřivánku se nachází severozápadně od Jihlavy, při levém břehu Maršovského potoka poblíž Jiřína.

„S lokalitou se postupně seznamujeme“, říká Vojtěch Kodet z Pozemkového spolku Gallinago při Pobočce České společnosti ornitologické na Vysočině, který bude o lokalitu pečovat. „Z minulosti moc informací o tom, co zde roste a žije, není. Jedním z prvních objevů je například výskyt orchideje prstnatce májového. A po celou hnízdní sezónu je zde možné za soumraku či před rozedněním pozorovat kvorkající sluky lesní. Aktuálně zde probíhají podrobné biologické průzkumy, na jejichž základě bude rozhodnuto o způsobu péče o tuto lokalitu. Cílem je podpořit vzácné a ohrožené druhy, které se zde již vyskytují, a zároveň vytvářet i vhodné podmínky pro druhy nové, které mají potenciál se sem rozšířit z okolí. Předpokládáme, že se bude jednat o mozaiku sečených či pasených ploch se soustavou rozmanitých tůní, drobných potůčků, ale i zarůstajících částí ponechaných samovolnému vývoji.“

Český svaz ochránců přírody v rámci své kampaně Místo pro přírodu vykupuje pozemky významné pro „zachování přírody“, tady druhové rozmanitosti, ale například i pro zlepšení vodního režimu v krajině či dalších takzvaných ekosystémových služeb. Za více než 20 let trvání této kampaně se podařilo vykoupit a zachovat tím pro přírodu již přes 200 hektarů pozemků.

Častým dotazem je, zda je možno „soukromé rezervace“ navštívit. Ano, Český svaz ochránců přírody své lokality před veřejností neuzavírá, naopak, zve ji k návštěvě. Neb právě poznání a pochopení přírody je základem k její ochraně. I na „Skřivánek“ je tedy možno se podívat a pokochat se ze všeho, co zde roste a žije, celá lokalita je volně přístupná.

Velké poděkování patří všem dárcům, ať již těm, kteří podporují kampaň Místo pro přírodu pravidelně nebo přispěli speciálně na „Skřivánek“. Zvláštní poděkování je pak nutno směřovat za vskutku velkorysý dar ve výši 1,3 miliónu korun na představitele Kraje Vysočina.

Výkupem Skřivánku samozřejmě kampaň Místo pro přírodu nekončí. Český svaz ochránců přírody již domlouvá na různých místech republiky další výkupy. I nadále je tedy možno přispívat na konto kampaně Místo pro přírodu: 9999922/0800. Bližší informace k nalezení na webu www.mistoproprirodu.cz či na facebookovém profilu https://www.facebook.com/mistoproprirodu

Kontakt:

Jan Moravec:  , 777 063 340

Vojtěch Kodet: , 608 036 024

   

  Mokřad Na Skřivánku – prstnatec májový (foto Dana Kodetová)

Mokřad Na Skřivánu začátkem dubna (foto Jan Moravec)

Tyto a další fotografie z lokality v tiskové kvalitě ke stažení: foto_na_skrivanku_vykup.zip