Sníh ukončil velký úklid naší krajiny

18. ročník kampaně Ukliďme svět! ukončila sněhová nadílka. V České republice se letos do akcí na úklid odpadků a černých skládek zapojilo rekordních 166 organizací. „Svět“ uklízelo 13 107 dobrovolníků, z toho 9 649 dětí.  Příroda je díky nim čistší o 99 tun odpadu, z čehož se 12 % podařilo vytřídit.

Do celosvětové kampaně Clean Up the World, kterou u nás tradičně koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), se přihlásily základní a mateřské školy, základní organizace ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace. Dobrovolníci od jara uklízeli odpadky podél turistických cest a v okolí obcí, čistili koryta vodních toků a jejich břehy, likvidovali černé skládky, apod. Mimo jiné se ve spolupráci se Sdružením pro Vltavu podařilo vyčistit od odpadků 70 km řeky Vltavy a ve spolupráci se střední školou v Údlici bylo vytaženo z řeky Ohře 6 kontejnerů odpadků. Na mnoha místech byly tyto aktivity spojeny s dalšími kulturními akcemi – výstavami, soutěžemi, výsadbou zeleně nebo posezeními u táborového ohně.

Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojili!

Generálním partnerem této kampaně je Nadační fond Veolia.

Tereza Vláčilová

222 516 115