„Soukromá rezervace“ Bělá se rozrůstá

„Soukromá rezervace“ Bělá je o více jak půl hektaru větší. Jde o unikátní komplex mokřadních i sušších luk na Prostějovsku, vykupovaný postupně Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu.

Lokalita nazývaná Bělá leží v severozápadní části Prostějovska, v údolíčku stejnojmenného potoka jižně od obce Kladky. Je unikátní hned z několika hledisek. Jádro tvoří mokřad ovlivněný nevelkou vápencovou čočkou, proto je druhově mnohem bohatší než jiné mokřadní louky v regionu. Roste zde řada pozoruhodných rostlin, jako je orchidej prstnatec májový (ve stovkách kusů), upolíny, suchopýry, silně ohrožená pampeliškám podobná škarda ukousnutá či několik vzácných druhů ostřic (pro laika zajímavé především tím, že některé z nich tvořící velmi nápadné, přes metr vysoké trsy). Na mokřad navazují sušší louky, kde lze nalézt třeba hořce brvité či silně ohroženou ostřici ptačí nožku. Těsně vedle sebe se tu tak nachází několik naprosto rozdílných, velmi dobře zachovaných typů luk. Proto nepřekvapí ani celá řada vzácných živočichů, ať již jde o hmyz (mimo jiné tu žijí celoevropsky chránění modrásci bahenní a očkovaný či ohniváček černočárný), obojživelníky nebo plazy.

Členové Českého svazu ochránců přírody se o lokalitu starají již od roku 1996. Poté, co se nepodařilo prosadit vyhlášení za zvláště chráněné území podle zákona, rozhodl se Český svaz ochránců přírody zřídit zde tzv. „soukromou rezervaci“ – pozemky od vlastníků vykoupit a lokalitu ochránit na základě vlastnického práva. Výkupy probíhají od roku 2005, po nejnovějším výkupu (0,62 ha) má plocha ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody již 4,3 ha.

V současné době je Bělá, stejně jako skoro celá republika, pod sněhem a z výše popsaného toho zde mnoho neuvidíte, i když i tak je malebné údolí Bělé vhodným cílem pro procházku či projížďku na běžkách. Chcete-li vidět nejvíce ze zdejších přírodních pokladů, naplánujte si návštěvu na květen či červen. Od železniční zastávky Šubířov vás sem dovede žlutá turistická značka spolu s naučnou stezkou Kladecko.

Více o lokalitě i dalších „soukromých rezervacích“ se dozvíte na www.mistoproprirodu.cz. Podpořit další výkupy přírodně cenných pozemků můžete na kontu veřejné sbírky Místo pro přírodu – 9999922/0800.