SPOLU: Chceme nové národní parky! Poslanec Bauer (ODS) a Hospodářský výbor PSP: A bez kontroly všechny národní parky zastavíme!?

Pozměňovací návrh poslance Jana Bauera (ODS) k stavebnímu zákonu je jednoznačný – odebere kompetence ochraně přírody, co se týče povolování výstavby ve všech chráněných územích, tedy i v národních parcích! Jeho případné schválení Sněmovnou umožní v parcích masovou výstavbu apartmánů, hotelů, skiareálů, …čehokoliv… MŽP se postavilo proti tomuto návrhu, ale i přesto ho Hospodářský výbor PSP schválil!

Komu bude prospěšné, že koalice SPOLU dle svého programu hodlá zdvojnásobit plochu nejpřísněji chráněných území a vytvořit další dva nové národní parky? A mezitím její poslanec úspěšně prosazuje umožnění výstavby v chráněných územích bez jakékoliv kontroly orgánů ochrany přírody?

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) s velikými obavami sleduje vývoj projednávání návrhu nového stavebního zákona. Musí bohužel konstatovat, že, jak mnohokrát přepracovávaný vládní návrh, tak podané komplexní pozměňovací návrhy i řada dalších podaných a chystaných pozměňovacích návrhů nijak nezohledňují právo občanů na zdravé životní prostředí, bohatou krajinu a biodiverzitu. Naopak. To málo pozitivního, co vláda změnila proti původnímu návrhu Hospodářské komory, bylo při projednávání ve výborech vráceno zpět v ještě horší podobě. Návrh poslance Bauera jenom ilustrativně dokazuje, o co především tvůrcům tohoto zákona jde. Příroda to opravdu není. ČSOP vyzývá poslance, aby nehlasovali pro žádnou z variant tohoto škodlivého zákona a vrátili ho k přepracování.