Spolupráce Lesů ČR a Českého svazu ochránců přírody přináší unikátní výsledky

Lanžhot, 8. září 2010 – Dlouhodobá spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Lesy České republiky (LČR) je zaměřena zejména na ochranu biodiverzity. Jednou z klíčových aktivit je podpora ptáků hnízdících v lesích. Především jde o tradiční vyvěšování ptačích budek. Unikátní výsledky přineslo vyvěšení dvou tisíc budek v přírodně jedinečné a zachovalé oblasti soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku.

Na polesí Valtice Lesního závodu LČR Židlochovice členové základní organizace ČSOP Břeclav spolupracují s lesníky nepřetržitě už od roku 1984. Za tu dobu zde byly vyvěšeny desítky tisíc budek, v současné době jich ochránci přírody sledují okolo dvou tisíc. Ptačí budky ve zdejších lužních a borových lesích významně ovlivňují složení místní fauny, a nejen té ptačí.

 V roce 2010 zde ptáci osídlili celkem 1600 budek! Z toho v 89% z nich i úspěšně vyhnízdili. Další ptačí budky osídlilo celkem 19 kolonií netopýrů, v některých dalších budkách se usídlili i jiní živočichové, kteří významně pomáhají v boji proti lesním škůdcům.

Unikátní je na tomto projektu složení ptačích obyvatelů budek. Díky budkám se zde totiž vytvořila v České republice snad vůbec nejhustější populace jinak vzácného lejska bělokrkého. Také jiní ptačí obyvatelé budek stojí za pozornost. Hnízdí zde například krutihlav či oba naše druhy šoupálků.

Předseda ČSOP Libor Ambrozek k tomu řekl: „Spolupráce zdejších lesníků s našimi ochránci přírody při biologické ochraně lesa je přímo ukázková. I díky ní mohla být před 13 lety podepsána mezi ČSOP a LČR smlouva o spolupráci, na jejímž základě se udělalo ohromné množství užitečné práce“.

„Podporu dlouhodobých projektů tohoto považujeme za prospěšnou. Takové projekty totiž napomáhají uchovávat druhovou různorodost v našich lesích,“ podotýká výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Bližší informace:

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301, E-mail:

Petr Stýblo
ředitel Kanceláře ČSOP
E-mail:
Tel.: 222 516 115