Spolupráce Lesů ČR a ČSOP na Valašsku přináší bohaté ovoce

Dlouholetá spolupráce Lesů České republiky, s. p. (LČR) a ČSOP na Valašsku přináší bohaté ovoce. Tím je nejenom aktivní péče o řadu vzácných a chráněných druhů, ale i budování naučných stezek sloužících informování široké veřejnosti.

V Lačnově právě rozkvétají vzácné šafrány

Každoročně na konci března rozkvétají na několika lokalitách Hornolidečska tisíce chráněných šafránů bělokvětých (Crocus albiflorus). Nejvíce míst, zpravidla s tisíci, ale i desetitisíci květů najdeme na katastru obce Lačnov. Nejznámější je lokalita hned za místní základní školou, ale skutečně nejrozsáhlejší jsou tzv. Sucháčkovy paseky na okraji obce. Šafrány najdeme také v obcích Smolina nebo Pozděchov.

Nejpozoruhodnějším místem výskytu jsou ale Vařákovy paseky na rozhraní Pozděchova a Lačnova. Zde, v nadmořské výšce přes 700 m n. m., najdeme na okraji lesa ve správě LČR loučku s více než tisícem každoročně kvetoucích šafránů. Přitom ještě v roce 1997 zde byly nalezeny pouhé čtyři kvetoucí šafrány. Původní významná lokalita byla prakticky zničena pastvou jalovic. V té době začal Český svaz ochránců přírody s podporou LČR o toto místo pravidelně pečovat. Loučka byla oplocena, 2x ročně kosena a byly odstraněny náletové dřeviny i získaná biomasa. Za 15 let cílevědomé péče se tato zájmová plocha ochrany přírody co do počtu šafránů vrátila na původní počet. Šafrány, stejně jako orchideje, se totiž na Valašsku vyskytují právě jen na vypásaných či kosených, ale nehnojených loukách.

Naučné stezky vzdělávají a podporují cestovní ruch

LČR spolupracují s ČSOP také v dalších činnostech. Společně se Severomoravským regionálním sdružením ČSOP bylo postupně vybudováno osm naučných stezek (Vařákovy paseky 1+2, Vizovické vrchy, Veřovické vrchy, Velký Javorník, Tesák, T. G. Masaryka a Jana Karafiáta). Naučná stezka Vařákovy paseky prochází jak kolem šafránových lokalit v Lačnově, tak i na Vařákových pasekách. Vzdává hold nejen bývalému žáku lačnovské školy – atentátníkovi na Heydricha Josefu Valčíkovi a popravenému odbojáři, učiteli této školy Josefu Rotreklovi, ale také krásám a památkám valašské přírody, např. Čertovým skalám. Také bývalé osadě Vařákovy paseky, vypálené 2. května 1945 komandem SS. Z této osady nám dnes zbývá kromě malého pomníčku jen ona louka se šafrány.

Společným úsilím obou partnerů se uskutečnila také například záchrana nádrže zvané Mořské oko na Pustevnách, byly instalovány desítky speciálních netopýřích i ptačích budek, prohloubeny desítky lesních tůní jako útočiště živočichů vázaných na vodní prostředí a podniknuty kroky k záchraně genofondu tisů v Beskydech.

Spolupráce ČSOP a LČR není jen péče o chráněné části přírody a budování naučných stezek, ale znamená také dlouholeté profesionální partnerství dvou institucí, k jejichž hlavním posláním patří ochrana přírody, lesů a krajiny.