Srnčí dvojčata: tentokrát s happy endem

Že staré poučky ne vždy platí i dnes, že se příroda vyvíjí a zvířata se přizpůsobují blízkosti lidí – to vše lze ilustrovat na příkladu srnčích dvojčat. Přesto, že se jich lidé dotýkali, dokonce je přenášeli v náručí, jejich matka se k nim vrátila a pečuje o ně dál.

Pražská zvířecí záchranka provozovaná Českým svazem ochránců přírody řešila v tomto týdnu zajímavý případ s dvěma čerstvě narozenými srnčaty. Ta v lese na Praze západ objevily malé děti. Nesprávně usoudily, že jim musí pomoci a nesly je přes kilometr v náručí domů. Jejich otec jim teprve tam vynadal, že udělaly velikou chybu, a zavolal zvířecí záchranku. Ze starých pouček je všeobecně známo, že na mláďata srnek a například zajíců, lidé sahat nesmí, protože jejich rodiče se poté bojí lidských pachů a mohou své potomky odmítnout. V tomto směru ale dochází k vývoji a příklad dvou srnčat to potvrzuje.

„Zkusili jsme je co nejrychleji dopravit na stejné místo, kde byly nalezeny, otřeli je natrhanou trávou, abychom lidské pachy trochu přebili a čekali jsme, co se bude dít. Díky spolupráci s otcem dětí jsme zajistili pravidelné kontroly a sledovali, zda se jejich matka vrátí a přijme je. Podle našich instrukcí mohl sledovat, zda mláďata tzv. pískají a volají mámu. To dělají, když mají hlad a svědčilo by to o tom, že u nich ještě nebyla. Navečer jsme ale dostali zprávu, že mláďata v tichosti leží a nehýbou se, což je přirozené chování. Později jsme se dokonce dozvěděli, že dospělá srnka u srnčat je a vše je v pořádku“, říká Prokop Pithart z Pražské zvířecí záchranky.

Mateřské pouto je u těchto savců tak silné, že jsou schopni překonat problém lidských pachů. Samozřejmě ne vždy – neznamená to, že můžeme bezstarostně hladit savčí mláďata a věřit, že je to tak v pořádku. Někteří jedinci – třeba prvorodičky – by s tím měli problém daleko větší. Ale vypadá to, že, jak se zvířata dostávají více do blízkosti lidí, dokážou si zvyknout na jejich pachy a tolerují je více jak dříve.

V případě, že naleznete zraněné volně žijící zvíře v Praze či na Praze západ, obraťte se na Pražskou zvířecí záchranku – 774 155 185. Pokud jí chcete podpořit, můžete poskytnout finanční dar na konto sbírky Zvíře v nouzi číslo 33553322/0800 var. symbol platby 1111. Děkujeme!

Kontakt: Prokop Pithart, Český svaz ochránců přírody, 774 155 185