Staronová stezka na Pařezovský kopec vybízí návštěvníky k sešlapu – pomohou ochránit vzácné rostliny

Pařezov; 30. června 2021: Letošní první lokalita zpřístupněná pro návštěvníky v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě se nachází na Domažlicku u obce Pařezov. Významný krajinný prvek Pařezovský kopec je v dlouhodobé péči Českého svazu ochránců přírody Libosváry a hostí zajímavé druhy rostlin i živočichů. Spolek se na lokalitě věnuje pastvě, mimo jiné jaků, která je blahodárná pro udržení stepního charakteru místa. Ode dneška však může pomoci místní ochraně přírody každý návštěvník stoupající po obnovené cestě nahoru na kopec, a to prostým sešlapem, který preferují některé druhy rostlin.

Lokalitu Pařezovského kopce tvoří sušší lada s výskytem několika chráněných druhů rostlin (vstavač kukačka, vemeník dvojlistý, jehlice plazivá, jetel žíhaný) a hmyzu (otakárek ovocný, svižník polní, potemník písečný, samotářské včely, nesytka česká, čmeláci). Tento typ bezlesých stanovišť patří v Česku mezi ohrožené biotopy, a to zejména kvůli absenci dlouhodobé péče. I louky na Pařezovském kopci byly několik desítek let bez zemědělského využití a následkem toho začaly zarůstat náletovými dřevinami a vysokými travami. Po převzetí do péče provedl ČSOP Libosváry na lokalitě jednorázové výřezy náletových dřevin a od roku 2004 zde provádí pastvu koz, ovcí a jaků. Právě zvířaty nerovnoměrně spásané plochy zajistí ideální podmínky pro vzácné druhy. Díky práci spolku se například na místě pomalu zvyšuje početnost orchideje vstavače kukačky.

I přes veškerou péči pasoucích se zvířat se na lokalitě stále objevují náletové druhy dřevin, které je potřeba čas od času vyřezat. Členové spolku tedy v letošním roce provedli větší prořezávky a odvoz výmladků a v souvislosti s tím se rozhodli obnovit i původní zarostlou cestu na vrchol kopce, na které se vykytují druhy rostlin snášející sešlap, například chmerek vytrvalý, štírovník růžkatý, vítod obecný, krvavec menší a mnohé další ne zcela běžné druhy. Ochranáři si od tohoto kroku slibují hojné využívání cesty výletníky, kteří tak budou nevědomky udržovat plochu cesty bez nežádoucí vegetace a vhodnou pro méně konkurenčně schopné druhy rostlin.

Výstup na Pařezovský kopec nabídne návštěvníkovi krásný výhled na Chodsko, hlavní hřeben Českého lesa, masiv Hoher Bogen v Bavorsku, nejvyšší vrcholy Šumavy a Brandžovský hvozd se zříceninami hradů Rýzmberk a Nový Herštejn. Stezka je dlouhá zhruba 850 m a vhodná je i pro rodiny s dětmi nebo důchodce. Na začátku a na konci stezky je pro návštěvníky připravena informační tabule s podrobnějším popisem lokality a jako bonus se návštěvníci mohou setkat s jaky, kteří okolí cesty spásají. Na zvířata se mohou dívat, nikdy však nekrmit, jak oznamuje informační tabulka u kraje pastviny. Na začátek stezky je možné se dostat přímo z jižního konce obce Pařezov (GPS: 49.4657022N, 12.8351581E).

Jedná se o 105. lokalitu zpřístupněnou díky programu NET4GAS Blíž přírodě. Jeho prostřednictvím již patnáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice. V současnosti je v Plzeňském kraji zpřístupněno již jedenáct lokalit Blíž přírodě.

 

Bližší informace:

František Groessl                                Kateřina Burešová                   Vojtěch Meravý

ZO ČSOP Libosváry                             Kancelář ÚVR ČSOP                 NET4GAS, s.r.o.

T: 603 760 873                                   T: 731 760 872                      T: 735 191 108

E:   E: E:

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.