Staronový turistický cíl na okraji Prahy – naučná stezka Mýto

Nedvězí  u Prahy (27. září 2012) – Český svaz ochránců přírody (CSOP) se svým generálním partnerem, společností NET4GAS, představili veřejnosti další přírodní lokalitu. Naučná stezka Mýto provede návštěvníky romantickým údolím říčky Rokytky a seznámí s důvody ochrany tohoto utajeného kousku přírody na okraji Prahy.

Naučná stezka prochází jednou z nejkrásnějších přírodních partií jihovýchodního okraje hlavního města. Byť přírodní rezervace Mýto má jen necelých 18 hektarů, najdeme zde přirozené hájové porosty plné jarních květin, údolní louky, prastaré vrby i opuštěné břidlicové lomy. Mezi tím se nespoutaně klikatí Rokytka, vytvářející zde velkolepé meandry. Vysoké vodou nahlodané břehy vyhovují i „drahokamu naší přírody“, vzácnému ledňáčkovi. Člověk by nevěřil, že je stále ještě v Praze…
Přes Mýto nevedou žádné turistické značené trasy ani cyklotrasy a naučná stezka, která zde bývala v 80. letech 20. století, již dávno zanikla. Jen obzvláště pozorní návštěvníci s bystrým okem dokázali ještě její trasu v divokém údolí odhalit. Na přírodní bohatství Mýta však nezapomínala základní organizace ČSOP Botič-Rokytka, která o řadu zajímavých přírodních lokalit této oblasti – jak již její jméno napovídá – pečuje. „Již tehdejší stezka byla iniciována naším dlouholetým členem a velkým znalcem tohoto údolí, botanikem Vítězslavem Jarošem“ vzpomíná RNDr. Jitka Loubová, předsedkyně ČSOP Botič-Rokytka. „Takže když se díky programu NET4GAS Blíž přírodě naskytla možnost nějakou naučnou stezku zafinancovat, neváhali jsme ani chvíli, kam své síly napřeme. Mýto si rozhodně větší zájem veřejnosti zaslouží.“
Kromě šesti zastavení naučné stezky byla ve spolupráci s radnicí městské části Praha-Nedvězí vybudována i nová lávka přes potok a zprůchodněna část do té doby uzavřené cesty, umožňující průchod po levém břehu Rokytky. „Vizi programu NET4GAS Blíž přírodě naplňuje tento projekt maximálně. Lidé se dostanou pohodlně a bezpečně do zdejší jedinečné přírody a uvědomí si důvody nutnosti její ochrany,“ uvedl Milan Řepka tiskový mluvčí společnosti NET4GAS.  
Trasa je téměř okružní a měří 2,5 km. Pravobřežní část stezky je dostupná i pro návštěvníky s koly či rodiče s kočárky, druhá část vede náročnějším terénem po úzké stezce a je určena výhradně pro pěší. Okruh je dobře značený zeleným pruhem v bílém čtverci. Dopravní spojení je autobusem 267 z konečné metra C – Háje do zastávky Hájová v Nedvězí. Tam zájemce přivítá první informační panel stezky.

Bližší informace:
 

Kancelář ÚVR ČSOP

Lucie Matulová, tel.: 222 516 115 ,e-mail:                           
Jitka Loubová, ZO ČSOP Botič-Rokytka, tel.:  776 021 900, e-mail: