Statutární zástupci

RNDr. Libor Ambrozek

předseda

Ing. Karel Kříž

výkonný místopředseda