Šťavnatka, kuřinec, kukmák – poklady v lesích u Želivky!

Díky velmi dobré spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky probíhá v rámci programu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Ochrana biodiverzity od roku 2012 mykologický průzkum národní přírodní památky Hadce u Želivky. Odborníci zde zatím objevili přes 320 druhů takzvaných velkých hub, 22 z nich je velmi vzácných! Například zde rostou kuřátka křehká, která byla považována za vyhynulá. Ochránci přírody zde spolu s Lesy ČR, které unikátní lesní lokalitu spravují, spojili své síly, aby mimořádné bohatství zdejších lesů zachovali do budoucna. NPP Hadce u Želivky se rozkládá na Benešovsku ve Středočeském kraji, v katastrálních územích Bernartice u Dolních Kralovic, Borovsko a Hulice.

Zdejší lesy rostou na hadci neboli serpetinitu, což je dozelena zbarvená hornina s vysokou koncentrací hořčíku a těžkých kovů. Dalo by se říci, že to není úplně ideální prostředí pro život. Nikoli ale pro houby! Míst, kde by rostl jehličnatý les ve vyšší nadmořské výšce na bazickém (zásaditém) podloží, není v České republice mnoho. Systematicky se doposud takovým lokalitám u nás nikdo z mykologů nevěnoval. Učinili tak až ochránci přírody z okresního sdružení organizací ČSOP Benešov ve spolupráci s místními pracovníky Lesů ČR.

Výsledky průzkumu přinesly velmi zajímavá zjištění: V lokalitě NPP Hadce u Želivky lze nalézt mnohé běžné druhy jedlých i jedovatých hub, z mykologického hlediska je však lokalita cenná především výskytem velkého množství vzácných druhů, například pavučinců z podrodu pahřib – těch zde bylo nalezeno nejméně 15 druhů. Jedním z nejcennějších objevů je nález nenápadně zbarvených, po anýzu vonících kuřátek křehkých, která byla ještě nedávno považována za vyhynulá. Za zmínku stojí také šťavnatka slizoprstenná, která žije výhradně právě na borovicích rostoucích na zásaditých půdách, penízovka olivová, kuřinec šafránový, nebo kukmák příživný, druh rostoucí na plodnicích houby strmělky mlženky.

Dosavadní nálezy 22 druhů velmi vzácných hub svědčí o tom, že Hadce u Želivky představují unikátní lokalitu. Je velmi pravděpodobné, že další houby zde teprve budou objeveny. Lokalita NPP je navíc unikátní i výskytem na hadce vázaných společenstev vyšších rostlin, roste zde například český endemit kuřička hadcová (Minuartia smejkalii).

Projekt je finančně podporován v rámci programu Ochrana biodiverzity, jehož generálním partnerem jsou Lesy České republiky, s. p.