Choryňský mokřad – přírodní poklad středního Pobečví zpřístupněn

Největší mokřad na Vsetínsku – Choryňský mokřad –  je ode dneška doplněn o informační panely. Tento ojedinělý přírodní skvost se nachází jen několik kilometrů severně od Valašského Meziříčí, vstupní brány Moravskoslezských Beskyd a  byl doposud tak trochu skryt před zraky veřejnosti. Nyní však tuto přírodní rezervaci můžete poznat podrobněji i Vy. V těsné blízkosti

Město Ostrava je bohatší o dvě nové naučné stezky

V okolí města Ostravy se nacházejí dvě lokality Rezavka a Štěpán. Jedná se o unikátní přírodní lokality s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů. Právě proto Český svaz ochránců přírody (ČSOP) zpřístupňuje dvě nové naučné stezky v těchto cenných lokalitách. Slavnostní otevření nových naučných stezek se koná právě dnes. Rezavka byla v roce 1998 vyhlášena

Jedna z  nejstarších naučných stezek v Česku oblékla nový kabát

Asi 15 kilometrů jihovýchodně od Prahy, v malebném údolí řeky Sázavy a na jeho zalesněných svazích pod vrchem Medník, se nachází jedna z nejstarších naučných stezek České republiky Medník. Její obnovu si vzali na starost členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Slavnostní otevření nově zrekonstruované  stezky se koná právě dnes. Naučná stezka Medník,

Rašeliniště pod drobnohledem. Rašeliniště zblízka.

Přijměte pozvání na jedno z nejkrásnějších rašelinišť v Českém lese. Rašeliniště představují výjimečný ekosystém, který se vyznačuje postupným  hromaděním odumřelé biomasy za vzniku rašeliny. Přestože v našich zeměpisných šířkách jsou rašeliniště spíše ojedinělým jevem, reprezentují jeden z charakteristických biotopů severní části Českého lesa. Zároveň představují rašeliniště jakési ostrůvky člověkem velmi málo ovlivněné přírody uprostřed

Kudlačena na Horní Bečvě – další zpřístupněný Beskydský skvost

Beskydská přírodní památka Kudlačena se nachází na katastru obce Horní Bečva v okrese Vsetín. Jedná se o typickou valašskou sihlu – podhorskou rašelinnou louku, jakých je v Beskydech poskrovnu. I když lokalita není příliš rozlehlá (chráněná část má 5,48 ha), je unikátní ukázkou podmáčených lučních stanovišť se zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů a typickým pasekářským

Podlešákův jilm v Boubské prokoukl

Podlešákův jilm v Boubské u Vimperka je jeden z největších zcela vitálních jilmů v celé České republice. Obvod stromu dosahuje úctyhodných čtyř metrů a výška koruny je 22 metrů. Koncem roku 2008 byl vyhlášen jako památný strom. Právě proto Český svaz ochránců přírody chce tento památný jilm představit veřejnosti. V druhé polovině 20. století  zasáhla naše

Bečovská botanická zahrada ožívá

Většina turistů navštíví Bečov nad Teplou kvůli zdejšímu zámku. V Bečově a jeho nejbližším okolí je však i řada dalších míst, stojících za návštěvu. Novým, respektive staronovým turistickým cílem se postupně stává i Bečovská botanická zahrada. Botanickou zahradu s alpinem a sbírkou cizokrajných dřevin založil v divokém skalnatém údolí řeky Teplá na jižním okraji Bečova koncem 20. let

Kouzelný chodníček

Český svaz ochránců přírody zve všechny milovníky přírody a pohybu na procházku po trase naučné stezky Chodníčky v Podbeskydí. Nechte se okouzlit pohledy na malebné vrcholy Beskyd a seznamte se s přírodou kraje a jeho historií. Naučná stezka představí na osmi informačních panelech přírodní a kulturní zajímavosti této části lašských Beskyd. V obnovených tůňkách na prameništních mokřadech může

Zlatý vrch, svědek života v Bečově

Zlatý vrch byl svědkem různých historických událostí v Bečově. Zároveň je přírodní dominantou a místem vycházek místních obyvatel i návštěvníků města. Kouzla Zlatého vrchu jsme využili a přidali další kamínek do jeho mozaiky. Vytvořili jsme na něm nový informačně odpočinkový areál. Na netradičně pojatých informačních tabulích se návštěvníci dozví nejen o historii místa, krajině a přírodě,

Tajemství lokality Kamenec

Kamenec – to jsou skalnaté stráně se stepními porosty, na které navazují louky a mokřady v nivě Radnického potoka. Nenápadné území skrývá nevšední hodnoty. I proto byl Kamenec navržen do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. I proto Český svaz ochránců přírody tuto lokalitu koupil a vybudoval u ní odpočívalo a informační panely. Dnes toto území nedaleko

Mloci: děkujeme za studánku!

Mloci patří k našim nejohroženějším obojživelníkům. Ke svému životu potřebují lesní potůčky a studánky s křišťálově čistou vodou. Jednu takovou studánku dnes představujeme veřejnosti. Je poblíž lomu Myslík v Palkovických hůrkách a kromě mloků v ní žijí i larvy vzácné vážky Páskovce dvouzubého. Najít čistou vodu při toulce dnešní kulturní krajinou je dnes téměř zázrak. A takovým malým zázrakem