Stovky hořečků u Velkého Vřešťova

Pozdně letní čas není dobou rozkvetlých luk. Přesto i touto dobou lze nalézt některé zajímavé květiny. Například hořečky. Jednu z lokalit, kde lze tyto vzácné rostlinami vidět, je tzv. Hořečková stráň u Velkého Vřešťova na Trutnovsku. Letos jich zde rozkvetlo na čtyři stovky.

Hořeček nahořklý býval ještě před sto lety v podstatě běžnou rostlinou suchých pastvin, dnes však přežívá na posledních desítkách lokalit. Jednou z nich je zhruba půlhektarová stráň, ležící necelý kilometr severovýchodně od Velkého Vřešťova. Nescházelo mnoho, a i ta by zanikla. Vlastníci ji chtěli zalesnit. Díky kampani Místo pro přírodu se ji Českému svazu ochránců přírody podařilo vykoupit a tím zdejší populaci hořečků (i dalších vzácných druhů rostlin a hmyzu) zachránit.

Loni byl výskyt hořečků velmi slabý, o to větší radost všem milovníků přírody udělalo letošní pozdní léto, kdy zde vykvetlo přes 400 rostlin.

Proč má výskyt hořečků tak velké výkyvy se přesně neví. Určitě v tom hraje velkou roli počasí, ale vlivů zde bude mnohem více. Právě proto, že se hořečky chovají poněkud nevyzpytatelně, je potřeba důsledně chránit veškeré jejich dochované lokality a vhodnou péčí o pozemky (seče časně zjara či až v pozdním podzimu po jejich odkvetení, narušování drnu nezbytné pro klíčení semen) je udržovat v co nejlepší kondici. O to se u Velkého Vřešťova i na dalších místech stará Velkojaroměřská pozemkový spolek, který má Hořečkovou stráň na starosti.
Podrobnější informace o Hořečkové stráni naleznete na webové stránce www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/horeckova-stran-u-vrestova. Podpořit záchranu dalších přírodních lokalit můžete přispěním na účet veřejné sbírky Místo pro přírodu – 9999922/0800.

Hořeček nahořklý je kolem 30 cm vysoká mírně rozvětvená bylina s asi 1 – 1,5 cm dlouhými světle fialovými zvonkovitými květy, kterých může být na jedné rostlině i několik desítek. Jde o zákonem chráněnou rostlinu. V tzv. červeném seznamu, tedy soupisu těch nejvzácnějších druhů, je zařazen (stejně jako ostatní druhy hořečků, které u nás dosud přežívají) do „nejvyšší“ kategorie kriticky ohrožených.