Studenti chystají velký úklid Ohře

V sobotu 17. května vyjedou v 9.00 hodin z Cític u Sokolova, Královského Poříčí, Lokte a dalších míst dobrovolníci na lodích a zahájí tak 3. ročník Čištění Ohře. Pomoc řece na 30 kilometrovém úseku mezi Sokolovem a Karlovými Vary připravují letos, stejně jako v minulých letech, pedagogové a studenti OA, SOŠG a SOU Chomutov (střediska Údlice). Akce je otevřena veřejnosti a organizátoři uvítají pomoc všech, kteří chtějí přiložit ruku k dílu. Čištění Ohře probíhá v rámci mezinárodní kampaně Clean Up the World – Ukliďme svět!

V loňském roce účastníci odpadem z břehů a koryta řeky naplnili šest velkoobjemových kontejnerů. Ve srovnání s prvním ročníkem odpadu ubylo. Kolik nepořádku na ně čeká letos? Snad se situace zopakuje a utvrdí dobrovolníky ve smysluplnosti jejich práce.

Kampaň Clean Up the World – Ukliďme svět!, do níž se zapojují skupiny dobrovolníků na celém světě, vznikla v devadesátých letech minulého století v Austrálii. Česká republika se k ní připojila hned v jejím počátku díky Českému svazu ochránců přírody, který je jejím koordinátorem od roku 1993.

Generálním partnerem kampaně je Nadační fond Veolia.

Čištění Ohře dále podporují Město Sokolov, Město Loket a s.p. Povodí Ohře, závod Karlovy Vary.

Bližší informace:

Alena Čepická – koordinátorka kampaně
Kancelář ústřední výkonné rady ČSOP
Tel.: 222 511 494

Ing. Antonín Koutný – organizátor Čištění Ohře 2008, u něhož se mohou hlásit další pomocníci
OA, SOŠG a SOU Chomutov (středisko Údlice)
Tel.: 474 616 204, 736 629 525

Další informace o kampani:
http://uklidmesvet.csop.cz
http://www.cleanuptheworld.org