Stutox II – zemědělcům by měl pomoci stát, jiné řešení nevidíme!

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) opakovaně varuje před plánovaným plošným používáním jedu Stutox II. Plošná aplikace rodenticidu sedlákům vzhledem k rozsahu hraboší kalamity nepomůže, pouze vytáhne z jejich kapes další peníze. A k tomu způsobí vážné škody v přírodě. V této chvíli už zemědělcům nepomohou ani predátoři ani hluboká orba. S tímto faktem je třeba se smířit. A stát by měl postiženým sedlákům pomoci.

Aplikovat rodenticidy na hraboše v době, kdy je již jejich populace přemnožená, je neúčinné! Stejně tak je ale v této chvíli neúčinná hluboká orba či aktivita hraboších predátorů. Ve všech případech dojde pouze ke krátkodobému lokálnímu snížení počtu hrabošů. Jejich místa v krátké době nahradí hraboši z okolních pozemků. V případě aplikace Stutoxu však ale dojde k radikálnímu snížení počtu jiných, necílových druhů živočichů a to včetně sov a dravců. Populaci hrabošů mohla výrazně zredukovat zima, kdyby ovšem nějaká byla, ale i tak jí časem zdecimují choroby, stress a nedostatek potravy.

Odborníci z ÚKZUZ, ministerstva zemědělství či Zemědělského svazu by se nyní měli soustředit na to, jak aktuálně skutečně pomoci postiženým zemědělcům a nikoliv na to, jak na pozemky dostat co nejvíce jedovatého, ale na kulminující populaci hraboše neúčinného Stutoxu. A do budoucna by ti samí odborníci měli systémově podporovat takové aktivity sedláků, které příští kulminaci hrabošů (a ta rozhodně zase za 3-4 roky přijde) významně zmírní. Jsou jimi například pravidelná hluboká orba a soustavná a plošná podpora predátorů v celé naší zemědělské krajině.