Český svaz ochránců přírody vytvořil novou naučnou stezku jedinečným mokřadem Mokroš nedaleko obce Mořice na Hané. Naučná stezka nabízí, kromě informací o životě v mokřadu, také nevšední zážitek – průchod mokřadem po povalovém chodníčku a posezení na pozorovatelně. Návštěvník díky tomu může sledovat obyvatele v mokřadu z bezprostřední blízkosti. Pokud bude pozorný může objevit třeba ropuchu zelenou nebo užovku obojkovou, vrbinu penízkovou, vachtu trojlistou, ostřici latnatou.

Mokřad Mokroš byl uměle vytvořený v roce 2004, na zamokřených polích u obce Mořice. Byly zde vytvořeny terénní vlny a tůně a celá plocha byla vyspádována tak, aby voda ze srážek a přerušených drenáží zaplnila mokřad. Na ploše okolo tůní byla založena květnatá louka, vysázeny stromy a keře, ze kterých časem vznikne lužní les, jaký dříve býval i v okolí Mořic.

Mokroši jsou nyní čtyři roky. Než les doroste do plné velikosti, bude mu to trvat mnoho let. Bude velmi zajímavé pozorovat, jak se mokřad v průběhu let mění a vyvíjí. Již nyní je ale významným útočištěm mnoha rozmanitým druhům rostlin a živočichů, kteří se v okolní zemědělské krajině vyskytují pouze rozptýleně.

Naučná stezka Mokroš vznikla ve spolupráci Základní organizace ČSOP Haná a Obce Mořice za podpory programu RWE Transgas Net. Blíž přírodě.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje zajímavé lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Zuzana Sýkorová, koordinátorka programu RWE Transgas Net. Blíž přírodě.