Tajemné hradiště aneb kde skutečně věštila kněžna Libuše?

Libušín, 23. 5. 2014: V páteční večer otevřel Český svaz ochránců přírody (ČSOP) novou naučnou stezku “Hradiště Libušín“ u Kladna v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.  Lokalita je cenná z archeologického i přírodovědného hlediska.  Pro návštěvníky je připraven kilometrový okruh s 11 novými cedulemi, bezpečná cesta k místní studánce i posezení ve stínu stromů nedaleko zvonice u kostela sv. Jiří.
Na slavnostním otevření stezky byl připraven kromě komentované prohlídky naučné stezky i doprovodný program a slyšet bylo i nahrávku původního zvonu, který byl z počátku 16. století.  A jak vůbec příprava stezky probíhala, shrnuje předsedkyně místní základní organizace ČSOP Drahomíra Eiseltová: „Udělali jsme drobné terénní úpravy, schody ke studánce, kamenné sloupy, vysekávali jsme nálety, usazovali kamenné kvádry a další prvky. Po večerech jsme připravovali obsah tabulí. Práce to bylo doslova „jak na kostele“. Doufáme ale, že naší snahou začíná hradiště zase ožívat a že lidé uvidí, že stezka není jen pár kamenů s nudnými popisky pro historiky.“
Podle Kosmovy kroniky právě zde věštila Kněžna Libuše o městu, jehož sláva se bude dotýkat hvězd.  Některé archeologické výzkumy skutečně naznačují osídlení od 6. století i výskyt pohanské svatyně.  Výzkumů a hypotéz je více. Záhadou ale stále zůstává, proč na tomto místě vůbec vzniklo tak velké a precizně chráněné hradiště.
Příroda hradiště je velmi pestrá. Vyskytuje se tu více než 200 druhů rostlin, které nabízí úkryty a potravu bezpočtu druhů živočichů.  Na akropoli se vyskytují mohutné a staleté keře dřínu obecného, na jižních svazích jsou zbytky starých ovocných sadů a trpěliví návštěvníci mohou narazit na ťuhýky či žluny.
Cestou na hradiště mají návštěvníci pod nohama kameny z druhohor, kdy se v této oblasti rozlévalo moře. Cestou sem je výhled na pět kilometrů vzdálenou Vinařickou horu z třetihor, to když tu bývalo opravdu horko a probíhala tu vulkanická činnost. A přímo ze stezky uvidí i ukázku kombinace technické a přirozené obnovy krajiny po těžbě uhlí v dolu Schoeller, která skončila v roce 2002.
„Jsem ráda, že se díky programu Blíž přírodě podařilo lidem představit místo s takovou historií i zajímavou přírodou. Přeji této lokalitě, podobně jako již šesti desítkám zpřístupněných od roku 2007, co nejvíce spokojených návštěvníků a žádné vandaly,“ řekla Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS, která je generálním partnerem ČSOP.
Na Hradišti Libušín pořádá místní ČSOP během roku několik akcí pro veřejnost, jako jsou Jarní a Podzimní doba hradištní, Setkání s přírodou nebo dnešní Noc kostelů. Domluvit lze i individuální romantická prohlídka nově zrekonstruované gotické zvonice, původně z počátku 16. století. Na pořízení nového zvonu vyhlásil ČSOP Kladensko i veřejnou sbírku. Zvon z roku 1504 byl totiž v roce 1996 ke smutku místních odcizen.

 

 Lucie Matulová, Kancelář ÚVR ČSOP,   Tel.: 731 760 872,

 
Dana Eiseltová, ZO ČSOP Kladensko, Tel.: 774 483 104, Email: