Kamenec – to jsou skalnaté stráně se stepními porosty, na které navazují louky a mokřady v nivě Radnického potoka. Nenápadné území skrývá nevšední hodnoty. I proto byl Kamenec navržen do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. I proto Český svaz ochránců přírody tuto lokalitu koupil a vybudoval u ní odpočívalo a informační panely. Dnes toto území nedaleko Rokycan přiblížíme veřejnosti.

Co je na Kamenci tak vzácného, že ho chce chránit Evropská unie? Především je zde ideální prostředí pro výskyt vzácných druhů hmyzu. Vyskytují se zde vzácní motýli – modrásci očkovaný a bahenní, soumračníci. Jsou tu i neobvyklé druhy  mandelinek.

Péče o Kamenec je náročná. Aby se hmyzu dobře dařilo musíme simulovat původní způsob hospodaření. Pozemky dříve patřily různým vlastníkům a ti na nich hospodařili různě a v různou dobu. Louky díky tomu nebyly nikdy pokosené celé. Hmyz měl tedy možnost bez problému dokončit svůj vývoj. Louky proto kosíme po malých částech v různých obdobích a část se nechává celý rok bez zásahu. Aby Kamenec nezarostl křovinami, musíme průběžně likvidovat také je.

Právě kvůli zajištění optimální péče je část Kamence ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody a stará se o něj, ve spolupráci s dalšími vlastníky, základní organizace ČSOP Radnice. Kamenec jsme mohli odkoupit díky podpoře velkého množství drobných dárců, kteří přispěli na konto sbírky Místo pro přírodu (9999922/0800).

Naším cílem je přiblížit tuto krásnou lokalitu lidem a také je informovat o tom, co pro ni děláme. Na okraj louky jsme proto, díky podpoře z programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“, postavili odpočívalo a dva informační panely.

Bližší informace:

Zuzana Sýkorová
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP           
tel.: 731 760 872                                       
e-mail:             

Marie Pašková
Základní organizace ČSOP Radnice
tel.: 606 956 408
e-mail: