Český svaz ochránců přírody dnes slavnostně otevřel veřejnosti naučnou stezku na louce Votočnici u Sázavy. Lokalita v nivě řeky Sázavy je dalším z cenných území, která byla veřejnosti zpřístupněna v rámci programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Turisté a široká veřejnost mohou ode dneška využívat nově vytvořený informačně naučný systém a vyhlídkovou plošinu.

Český svaz ochránců přírody Sázava získal Votočnici do svého vlastnictví v roce 2004, aby ji uchránil před zástavbou. O dva roky později zde, za přispění Ministerstva životního prostředí, vybudoval tři tůně a slepé říční rameno. Vytvořil tak ideální podmínky pro osídlení rostlinami a živočichy vázanými na vodu. Na Votočnici můžete zahlédnout například skokana zeleného nebo užovku obojkovou.

Nová naučná stezka Vás seznámí jak s Votočnicí a jejími obyvateli, tak i s její zajímavou historií, spojenou mimo jiné s čertem a svatým Prokopem či s Jiřím Voskovcem. Součástí stezky je vyhlídková plošina, která umožní přehlédnout celé území, a také usednout a pozorovat život v přírodě.

Pozvánkou na Votočnici je také zcela nový „miniprůvodce“ vydaný v edici Místo pro přírodu.
Český svaz ochránců přírody od roku 2007 zpřístupňuje přírodně cenné lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“

 Bližší informace:

Zuzana Sýkorová
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail:
Bohuslav Vtípil
Základní organizace ČSOP Sázava
tel.: 602 273 770
e-mail: