Teplé počasí komplikuje i život na zahradách

Od zítřka 23. až do neděle 27. 12. proběhne v celé České republice další kolo soutěže Živá zahrada. Tu pořádá Český svaz ochránců přírody už dvanáctým rokem. Cílem je ukázat lidem, jak přizpůsobovat zahrady i pro život některých divokých zvířat. V zimním kole se pozorují pouze ptáci, v jarním kole pak i další skupiny živočichů. Živá zahrada však zároveň přináší cenné vědecké údaje o stavu populací mnoha běžných druhů živočichů. Do projektu se již zapojilo více jak 1200 zahrad. Letošní extrémní počasí však soutěžícím velmi komplikuje jejich pozorování.

Projekt Živá zahrada je určen laické veřejnosti. Účast v něm nevyžaduje žádné odborné znalosti. Úplně stačí umět poznat ty nejběžnější druhy zvířat. Zimní kolo projektu, které začne zítra, je zaměřené jen na sledování ptáků. Uživatelé zahrad mají dovoleno snažit se přilákat ptáky na zahradu prakticky jakýmkoliv způsobem, nejlépe samozřejmě předkládáním potravy na ptačím krmítku. Ptáky, které v daném období na zahradě uvidí, pak zaznamenávají do mapovací karty. Do ní uvedou i základní parametry pozorované zahrady. Přihlásit svojí zahradu a vyplnit a odeslat mapovací kartu se zaznamenanými pozorováními lze i online na www.zivazahrada.cz. Noví účastníci soutěže jsou vítáni.

„Vzhledem k extrémně teplému počasí však bude velmi těžké ptáky ve větším množství na zahradu přilákat. Potravu v klasických ptačích krmítkách totiž nepotřebují. Najdou jí dost v přírodě. Létá dokonce i hmyz“ říká Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. Vzhledem k tomu, že Živá zahrada je projekt plánovaný na několik desítek let, jednorázové výkyvy počasí ho neohrozí. Naopak v dlouhodobém horizontu může projekt ukázat, jak se mění složení divokých zvířat na zahradách i v závislosti na změnách klimatu.