(Praha) Rok 2016 je teprve na svém počátku, záchranné stanice rozhodně netrápí nedostatek práce. Za dva měsíce již jimi prošla tisícovka zvířat v nouzi. Nejčastěji pracovníci stanic vyjížděli ke zvířatům sraženým auty, po nárazech do prosklených ploch a přebírali probuzené zimní spáče – netopýry a ježky.

Zima nezima zavála do stanic hlavně netopýry, kterých bylo zaevidováno více než 200. Ti si v záchranných stanicích počkají na to pravé jaro, kdy je pracovníci vypustí až po důkladném vykrmení. „Krátký den a dlouhé noci nahrávají hlavně ke střetům zvířat s dopravou, evidováno bylo téměř 150 zvířat. Díky ní jsou do stanic přijímáni hlavně dravci a sovy, evidujeme i výjezdy k srnčí zvěři. Tam už bohužel pracovníci stanic nejsou nic platní, zranění bývají pro srnčí zvěř fatální. Pracovníci stanic mohou zajistit alespoň ukončení trápení“, konstatuje Zdeňka Nezmeškalová, koordinátorka záchranných stanic.
Nepřímo souvisí se zimou další zranění – nárazy do prosklených ploch. Opadavé stromy a keře, které jinak skla stíní nebo zakrývají, jsou nyní bez listí.  Díky přikrmování se v okolí lidských obydlí soustředí větší množství ptáků a tak přibývají zranění drobných pěvců i dravců, pro které jsou tito ptáci snadnou kořistí. Častěji jsou v tomto období ptáci v blízkosti krmítek odchyceni také kočkami. Psi pak zapříčiňují příjmy zraněných ježků a zaječích mláďat. Ve většině případů se tedy jedná o případy, které přímo či nepřímo zavinil člověk. Lidé by za ně proto měli nést určitou míru odpovědnosti.
Nejpalčivějším problémem stanic na počátku roku jsou finance. Mnohdy není ještě rozhodnuto, zda a v jaké výši jim obce či kraje finance poskytnou (jsou totiž nenárokové) a tak účty zejí prázdnotou a přitom stanice denně najezdí desítky kilometrů a potřebují pro své svěřence zajistit veterinární péči a krmení.

Kontakt: Zdeňka Nezmeškalová, 774 155 155