Třetí kolo kampaně Zvíře v nouzi začíná! Výstava otevřena, poštolka vypuštěna

Český svaz ochránců přírody zahajuje ku příležitosti znovuotevření veřejné sbírky Zvíře v nouzi v Domě ochránců přírody v Michli výstavu fotografií o záchraně volně žijících zvířat. Zpět do volné přírody bude v rámci dne vypuštěno zachráněné mládě poštolky.

Cílem sbírky Zvíře v nouzi je finanční podpora Národní sítě záchranných stanic, která pomáhá poraněným volně žijícím živočichům s cílem jejich opětovného vypuštění do přírody. Veřejná sbírka Zvíře v nouzi byla zahájena roku 2005. Za šest let podpořili drobní dárci záchranné stanice částkou téměř tři milióny korun.

Vždy po třech letech je zákonná povinnost veřejnou sbírku uzavřít a vyúčtovat. Jelikož Magistrát hl. města Prahy coby dohlížející úřad shledal vše v pořádku, můžeme v těchto dnech zahájit již třetí kolo sbírky Zvíře v nouzi. Konto 33 55 33 22/0800, kam se dají poslat dary záchranným stanicím, je opět otevřené, dary lze stejně jako dříve posílat i pomocí DMS ZVIREVNOUZI.

Většina záchranných stanic v Národní síti jsou neziskové organizace. Ročně přijmou přes 10 000 zvířat,  nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu nebo mláďata.  O finanční prostředky k jejich záchraně musí každým rokem usilovat, neboť podpora státu pokrývá tuto náročnou činnost sotva z jedné pětiny. Jen pro představu – náklady na léčení se pohybují od 1000 Kč za měsíční stravu pro vydru, přes 2000 Kč za přezimování ježka až po 5000 Kč za zlomené křídlo dravce. Věříme proto, že i v tomto kole sbírky Zvíře v nouzi se záchranné stanice a jejich svěřenci dočkají přinejmenším stejné podpory od dárců, jako v kolech minulých.

U příležitosti zahájení třetího kola sbírky připravil Český svaz ochránců přírody v ekocentru Domu ochránců přírody v Praze-Michli malou výstavu fotografií z činnosti záchranných stanic. „Chceme veřejnosti přiblížit každodenní práci záchranářů v našich stanicích. Ukázat jim, co všechno tato práce obnáší. Jsou to chvíle radosti při vypouštění zvířat do volné přírody, jsou to ale i situace, kdy jim běhá mráz po zádech: jako je třeba vyprošťování popálených dravců z drátů elektrického napětí,“ uvedl David Zítek z pražské záchranky zvířat.

Výstavu budou moci zájemci zhlédnout každý všední den na adrese Michelská 5, Praha 4, od 8 do 16 hodin,  případně po předchozí domluvě. Vstupné na výstavu je dobrovolné. Návštěvníci zde obdrží také informace, co dělat v případě nálezu raněného volně žijícího zvířete a mapu s kontakty na jednotlivé záchranné stanice v republice. Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!