Tržby za zábavní pyrotechniku dosahují v Česku 1 miliardy Kč. Zvířecí záchranáři nemají na pomoc zraněným zvířatům dost peněz. Jak to spolu souvisí?

Zábavní pyrotechnika škodí zvířatům i lidem. Přesto roční tržby za její prodej u nás dosahují 1 miliardy Kč. Péče o zraněná zvířata, včetně těch, kterým zranění způsobila pyrotechnika, stojí v záchranných stanicích okolo 70 milionů Kč. Peníze na tuto péči v roce 2022 však zatím nejsou. Budou záchranné stanice v lednu pracovat na dluh? Počet zvířat, kterým záchranné stanice pomohly v roce 2021, překročil 33 000!

O škodlivosti ohňostrojů a zábavní pyrotechniky pro zvířata dnes už píše kde kdo. Asi nemá smysl opakovat naše každoroční tiskové zprávy na toto téma. Jsme rádi, že Český svaz ochránců přírody (ČSOP) byl na konci minulého století u zrodu kampaně proti ohňostrojům. Ta dnes pomalu začíná sklízet svá ovoce. Jediné co k tomuto tématu lze opakovat donekonečna je, že, pokud najdete ohňostrojem či jinak poraněné divoké zvíře, hledejte pomoc u záchranných stanic. Centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic bude na lince 774 155 155 k dispozici i o silvestrovské noci.

ČSOP byl na konci minulého století i u zrodu zmíněné Národní sítě záchranných stanic. Tento projekt také dnes sklízí svá ovoce. Leč jsou poněkud trpká. Rok od roku přibývá zvířat, kterým ochránci přírody pomohou. Důvod je prostý: velká část veřejnosti už byla s existencí a prací záchranných stanic seznámena a ví, že se na ně může obrátit. To je určitě velký úspěch! Co se však nepodařilo? Vysvětlit lidem, že bez jejich konkrétní pomoci záchranné stanice kvalitně pracovat nemohou. Podařilo se přesvědčit stát, že bez záchranných stanic mu vznikne velký problém, a tak se zvedla jeho finanční podpora z původních 3 až na dnešních 17 milionů Kč. Nepodařilo se ho však přesvědčit, že pro systém záchrany handicapovaných zvířat je nutné přijmout i nějaký dlouhodobý koncepční dokument (leží už několik let v šuplících ministerstva životního prostředí). Bez tohoto dokumentu je těžké přesvědčovat krajské a obecní úřady, že systematická podpora záchranných stanic také z jejich strany je nutná. Přesto tyto úřady alespoň z části nehodily záchranné stanice přes palubu a na jejich činnost přispívají dohromady částkou více jak 20 milionů Kč. Zbývající náklady na zajištění kvalitní záchrany divokých zvířat v nouzi se pokrývají z darů veřejnosti a firem a také z občasné ekonomické činnosti stanic (vstupné, poplatky za výukové programy, prodeje, reklama…).

„Abychom mohli zajistit transport, teplo, krmení a nezbytnou veterinární péči všem handicapovaným zvířatům, které nám lidé v roce 2022 přinesou v takové kvalitě, aby se většinu z nich podařilo zachránit a vypustit zpět do přírody, potřebujeme přesvědčit veřejnost, aby nám pro rok 2022 darovala nejméně 20 milionů Kč,“ uvedl ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo. „Stačilo by například přesvědčit pouhá 2% z těch, co si kupují zábavní pyrotechniku, aby namísto nákupu věnovali peníze na účet sbírky Zvíře v nouzi. Jenže to budou asi úplně jiní lidé než ti, kterým skutečně jde o přírodu a zvířata…,“ dodává.

Podpořit činnost záchranných stanic můžete prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi. Finanční prostředky můžete zasílat na číslo sbírkového účtu: 33553322/0800. Více informací na webu www.zvirevnouzi.cz a facebookových stránkách Zvíře v nouzi anebo třeba zde: https://native.seznamzpravy.cz/zvirata-potrebuji-vasi-pomoc/ 

Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic je společnost Billa.