U Žďáru bude díky Místu pro přírodu nový mokřad

U Žďáru nad Sázavou vznikne nový mokřad. Český svaz ochránců přírody vykoupil dlouhodobě neobhospodařované louky, na kterých chce ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Gallinago vytvořit království přírody. Výkup se uskutečnil díky stovkám dárců, kteří přispívají na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800.

Oblast na pomezí Žďárského a Jámského katastru znají místní pod jménem V Krejdách. Na horním toku Honzovského potoka je zde několik rybníků a pod nimi plocha, která jistě musela být kdysi pestrou mokřadní loukou. Desetiletí se však o ni nikdo nestaral, plocha zpustla a nyní zarůstá monokulturou chrastice rákosovité a náletovými dřevinami. Chrastice se rychle šíří a vytlačuje jiné druhy rostlin a tím i živočichy. Přitom jde o plochu, která by mohla být krásným mokřadem. A mokřady, jak je dnes již všeobecně známo, v naší krajině velmi chybí. Jsou domovem desítek ohrožených druhů, pomáhají nám přežít stále častější výkyvy klimatu do jednoho i druhého extrému. Proto se Český svaz ochránců přírody rozhodl pozemky o celkové výměře 1,1 ha v rámci veřejné sbírky Místo pro přírodu vykoupit.

Plochu přebírá do péče Pozemkový spolek Gallinago. Ten má s obnovou mokřadů již bohaté zkušenosti. Jeden třeba vznikl před několika lety na jiných vykoupených pozemcích, na Chvojnově u Jihlavy. I tady, v sousedství významné rašelinné rezervace, byly v době, kdy se pozemky v rámci Místa pro přírodu kupovaly, jen zanedbané odvodněné louky. Dnes jsou tu tůně plné života. Vidět tu lze mnoho druhů vážek, obojživelníků, vodních i mokřadních ptáků… Podobný mokřad bude za pár let i V Krejdách. Aktuálně se na lokalitě provádí monitoring, což je nezbytný předpoklad pro každý podobný razantní zásah.

 Poznámky:

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz. 

Pozemkový spolek Gallinago je zřízen Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině (www.prirodavysociny.cz). V Kraji Vysočina pečuje o více jak dvě desítky především mokřadních lokalit. Jeho jméno – Gallinago – je vědeckým pojmenováním bekasiny otavní, vzácného ptáka z řádu bahňáků, který je právě jedním z mnoha, pro kterého jsou takovéto mokřady vytvářeny a udržovány.

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 17 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již více než 150 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení na http://www.mistoproprirodu.cz/wp-content/uploads/2020/08/foto_mpp_v_krejdach.zip